Show simple item record

dc.contributor.advisorKoivula, Merja
dc.contributor.authorPoikonen, Heidi
dc.contributor.authorPohjo, Pauliina
dc.date.accessioned2020-04-01T06:26:54Z
dc.date.available2020-04-01T06:26:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68410
dc.description.abstractLasten emotionaaliset taidot ja tunnetaitojen tukeminen ovat tutkimusaiheina paljon tutkittuja, mutta edelleen ajankohtaisia pienten lasten sosioemotionaalisten haasteiden vuoksi. Tässä laadullisessa tutkimuksessa selvitettiin, miten esiopetusikäiset lapset tunnistavat ja käsittelevät tunteita Papilio-ohjelman ohjatuilla Paula ja tunnepeikot –tuokioilla. Tutkimuksessa myös tarkasteltiin, millä tavoin opettajan toiminta tukee lasten tunteiden tunnistamista ja käsittelemistä kyseisillä tuokioilla. Tutkimuksen aineistona ovat keskisuomalaisessa päiväkodissa kuvatut videomateriaalit Paula ja tunnepeikot -tuokioilta. Videomateriaalit koostuvat useammasta tuokioista, joista kullakin keskitytään yhden perustunteen käsittelyyn. Tutkimuksemme on tapaustutkimus, jossa hyödynnettiin fenomenografista lähestymistapaa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että esiopetusikäiset lapset tunnistivat tunteita kasvoista, äänensävystä, kehon reaktioista ja toiminnasta. Lapset käsittelivät tunteitaan kertomalla tunnekokemuksistaan ja tavoistaan säädellä tunteita toiminnallisin keinoin. Lapset myös samaistuivat vertaisten tunnekokemuksiin. Tulokset osoittavat myös, että opettaja voi toiminnallaan tukea lasten tapaa tunnistaa ja käsitellä tunteitaan sekä lapsia rohkaisemalla että tunnetaitoja mallintamalla. Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä lasten kyvyistä tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä opettajan tavoista tukea lapsen sosioemotionaalista kehitystä.fi
dc.format.extent95
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheremotionaalinen kompetenssi
dc.subject.otherPapilio-ohjelma
dc.subject.otherPaula ja tunnepeikot
dc.subject.otherperustunteet
dc.title"Millonka sulle tulee semmonen olo että itkettää?" : esiopetusikäisten lasten tapoja tunnistaa ja käsitellä tunteita opettajan tukemana Paula ja tunnepeikot -tuokioilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004012621
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoesikouluikäiset
dc.subject.ysotukeminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record