Show simple item record

dc.contributor.authorAuvinen, Annastiina
dc.date.accessioned2020-03-16T10:12:49Z
dc.date.available2020-03-16T10:12:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68175
dc.description.abstractTämä maisteritutkielma tutkii opettajien ja opettajaopiskelijoiden näkemyksiä englannin opettamisen naisvaltaisuudesta. Opettamisen naisvaltaisuus on länsimaissa tunnistettu ja tutkittu ilmiö, mutta usein aiheen keskusteluilmapiiriä leimaa huolestunut suhtautuminen feminisaatioon niin oppilaiden, kuin opetuksenkin kannalta. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa on selvä aukko, ja myös kansainvälistä tutkimusta juuri opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta on vähäisesti. Tässä pääosin laadullisessa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitä mieltä englannin opettajat (n=89) ja opiskelijat (n=50) ovat englannin opettamisen naisvaltaisuudesta. Heitä pyydettiin myös antamaan syitä sille, miksi Suomessa englannin opettajina naisia on merkittävästi miehiä enemmän ja lisäksi selvitettiin, mikä merkitys englannin opettajan sukupuolella on osallistujien mielestä. Aineiston keruussa käytettiin Webropol-kyselyä, joka lähetettiin Jyväskylän yliopiston englannin opettajaopiskelijoille, sekä englannin opettajille ympäri Suomea. Kysely koostui sekä suljetuista, että avoimista kysymyksistä. Kyselyn lisäksi tutkimus koostuu kahden yliopisto-opiskelijan ja kolmen opettajan yksilöhaastatteluista, jokainen heistä oli myös vastannut kyselyyn. Aineisto analysoitiin pääosin laadullisen sisällönanalyysin avulla, mutta kyselystä saatua dataa muutettiin myös määrälliseen muotoon. Tulokset osoittavat, että opettamisen naisvaltaisuus nähdään edelleen ongelmallisena, tilanteena, joka olisi hyvä muuttaa niin, että miehiä ja naisia olisi sama määrä opettajina. Silti sekä opiskelijoille että opettajille sukupuolijaon tasoittamisessa tuntui olevan kyse ennen kaikkea monimuotoisuuden lisäämisestä kouluihin. Annetut syyt miesten vähyyteen alalla vaihtelivat, mutta eniten uskottiin kiinnostuksen kohteiden, opettamisen arvostuksen vähyyden, palkan ja yleisten odotusten vaikuttavan feminisaatioon. Tutkimuksesta kävi ilmi, että sekä miehet ja naiset että opettajat ja opiskelijat pitivät eri syitä tärkeinä. Kyselyn perusteella osallistujat eivät pitäneet juuri englannin opettajan sukupuolta merkittävänä, mutta yleisemmin opettajan ammatissa etenkin miehet uskoivat opettajan sukupuolen olevan tärkeä. Etenkin haastatteluissa korostui, että naisopettajat pelkäävät syrjintää työnhaussa miesten vähyyden vuoksi. Kuitenkaan englannin kielen opettamista itsessään ei koettu feminiiniseksi ammatiksi. Lisätutkimusta aiheesta olisi suotavaa tehdä vielä laajemmalla osallistujamäärällä ja osallistujilla useammista eri oppiaineista. Lisäksi etenkin opettajankoulutuksen roolista feminisaatiokeskustelussa olisi tarpeellista saada tietoa.fi
dc.format.extent105
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleEnglish teachers and students' perceptions on the feminization of English teaching
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003162419
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysosukupuolittuminen
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysogendered processes
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysogender
dc.subject.ysoequality (values)
dc.subject.ysostudents
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record