Show simple item record

dc.contributor.advisorValkonen, Tarja
dc.contributor.authorKaartinen, Viivi
dc.date.accessioned2020-03-09T06:37:54Z
dc.date.available2020-03-09T06:37:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68100
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella luottamusta ja sen rakentamista kansainvälisten konfliktien sovittelussa sovittelijan näkökulmasta. Tutkielmassa haettiin vastauksia siihen, mitä luottamus on, millainen sen merkitys on ja miten sitä rakennetaan kansainvälisten konfliktien sovittelussa. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla suomalaisilta konfliktinratkaisun ammattilaisilta, haastattelut toteutettiin joko sähköposti- tai puhelinhaastatteluina. Haastatteluja tehtiin yhteensä kuusi. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tulosten mukaan luottamus on tärkeä osa kansainvälisten konfliktien sovittelua. Tulokset osoittavat, että luottamuksen nähdään olevan osa sovittelun osapuolten välistä suhdetta, sitoutumista ja yhteisiä kokemuksia. Sovittelu edistää niin konfliktinratkaisua kuin sovittelun osapuolten välistä viestintää ja vuorovaikutusta muun muassa viemällä sovittelua eteenpäin ja lisäämällä avoimuutta ja supportiivista viestintää. Sovittelua koskeva institutionaalinen luottamus on myös tärkeä osa luottamusta kansainvälisten konfliktien sovittelussa. Tulosten perusteella luottamuksen rakentamiseen liittyy monia eri seikkoja. Luottamuksen rakentamisessa tärkeää on esimerkiksi sovittelijan viestintäosaaminen, ammattitaito ja maine sekä konfliktin tunteminen ja monipuolisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen sovittelun osapuolten välillä. Luottamuksen uudelleenrakentaminen edellyttää sovittelijalta luottamuksen uudelleenrakentamiseen keskittyvää vuorovaikutusta. Tuloksista käy ilmi, että luottamuksen rakentamiseen kansainvälisten konfliktien sovittelussa liittyy monia haasteita, jotka kytkeytyvät konfliktin kontekstiin, erilaisiin kulttuureihin ja sovittelun osapuolten asenteisiin sekä tiedon ja osaamisen hyödyntämiseen. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia näkemyksiä siitä, millainen merkitys luottamuksella on konfliktinratkaisussa ja kuinka luottamusta on mahdollista rakentaa. Tutkielma lisää ymmärrystä luottamuksen rakentamiseen liittyvistä haasteista kansainvälisten konfliktien sovittelussa ja tuo esille tarpeen monipuoliselle ja helposti sovellettavalle tutkimukselle luottamuksesta ja konfliktinratkaisusta.fi
dc.format.extent81
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkansainväliset konfliktit
dc.subject.otherluottamuksen rakentaminen
dc.titleSovittelija luottamuksen rakentajana kansainvälisissä konflikteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003092335
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysosovittelu
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokonfliktit
dc.subject.ysokonfliktinratkaisu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record