Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorHemminki, Anni
dc.contributor.authorLummelahti, Miina
dc.date.accessioned2020-02-24T12:13:16Z
dc.date.available2020-02-24T12:13:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67935
dc.description.abstractYhteiskunnan teknologisoituminen näkyy koululaisen elämässä sekä koulukontekstissa erilaisten teknologisten työkalujen ja oppimisympäristöjen käyttämisenä. Digitalisaatiota koulutuksessa on tutkittu paljon, mutta oppilaiden siihen liittyvästä kokemuksesta on vähän tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin iPadin hyödyntämisen yhteyttä oppilaiden motivaatioon sekä itseohjautuvuuteen käsityön oppitunnilla. Lisäksi tarkastelimme mahdollisuuksia ohjata oppilaita iPadin avulla itseohjautuvampaan toimintaan käsityöntunnilla koneompelun oppimiskokonaisuudessa. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin, ja sen kohteena olivat käsityön opetuskokeilun aikana kerätyt oppilaiden itsearvioinnit (N = 127). Aineistona tutkimuksessa käytettiin 2015–2016 opetuskokeilussa kerättyä sekundaariaineistoa. Aineiston avulla halusimme tutkia iPadien käyttöä oppilaiden näkökulmasta. Analyysissa on käytetty parametrittomia menetelmiä sekä hierarkkista regressioanalyysia. Vastoin oletuksiamme tulokset osoittivat, ettei oppilaiden motivaatiossa käsityön opetuskokeilussa opetuskertojen edetessä näyttäytynyt muutosta, mutta avuntarve lisääntyi. Motivaatiossa ja itseohjautuvuudessa ei ilmennyt merkitsevää yhteyttä. IPadin käytöllä itsessään ei ollut yhteyttä oppilaiden motivaatioon käsityön oppiaineessa tässä tutkimuksessa, mutta oppilaat pitivät iPadin käyttöä opetuksessa innostavana. Näin ollen tulosten perusteella voidaan todeta, että tässä kontekstissa iPadin käyttö ei ollut yhteydessä motivaatioon käsityön oppiaineessa. Tuloksista ilmeni, että kun iPadin käyttö oli oppilaalle innostavaa, sillä oli merkitsevää yhteyttä oppilaan käsityömotivaation osa-alueisiin: tunnilla panostamiseen sekä mielipiteeseen oppiaineesta.fi
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.subject.otheriPad opetuksessa
dc.titleIPadien opetuskäytön yhteys kolmannen luokan oppilaiden motivaatioon ja itseohjautuvuuteen käsityön opetuskokeilussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202002242157
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoiPad
dc.subject.ysokäsityöt
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysoopetuskäyttö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record