Show simple item record

dc.contributor.authorKuukka, Anu
dc.contributor.authorSiippainen, Anna
dc.contributor.authorAlasuutari, Maarit
dc.date.accessioned2020-01-31T14:03:30Z
dc.date.available2020-01-31T14:03:30Z
dc.date.issued2019fi
dc.identifier.citationKuukka, A., Siippainen, A. & Alasuutari, M. (2019) “No periaatteessa minun tiedossani se aika lailla on”: Palveluohjauksen työntekijän tiedollinen asema varhaiskasvatuksen palveluohjauskeskusteluissa. <em> Prologi : puheviestinnän vuosikirja,</em> 2019, 22-35.
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67682
dc.description.abstractKunnilla on laissa säädetty velvollisuus antaa huoltajille tietoa erilaisista varhaiskasvatuksen vaihtoeh- doista. Tätä tiedottamista kutsutaan palveluohjaukseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan huoltajan ja kunnan palveluohjauksen työntekijän välisiä puhelinkeskusteluja. Palveluohjauskeskusteluja tutkitaan institutionaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Institutionaaliselle vuorovaikutukselle on ominaista osallistujien roolien muotoutuminen vuorovaikutuksen edetessä (esim. Drew & Heritage, 1992). Ar- tikkelissa kiinnitämme huomion vuorovaikutukseen osallistujien tiedollisiin suhteisiin hyödyntämällä tietämisen alueen käsitettä (Heritage, 2012). Artikkelissa tutkitaan, miten palveluohjauksen työntekijän tiedollinen asema rakentuu vuorovaikutuksessa huoltajan kanssa ja minkä tiedon tulkitaan keskusteluis- sa kuuluvan työntekijän tietämisen alueeseen. Aineisto koostuu varhaiskasvatuksen palveluohjauksen puhelinkeskustelujen tallenteista (n=24), joiden analyysi pohjaa diskurssianalyyttiseen tarkasteluun. Työntekijän tietämisen alueen kuvataan muodostuvan tiedon tarjoamisen, tiedonannon vaiheittaisuu- den ja tietämisen oikeutuksen kokonaisuudesta. Tiedon tarjoaminen ja samalla työntekijän ammatillisen tietämisen alue käsitti kunnan varhaiskasvatuspalveluita koskevan perustiedon. Lisäksi siihen katsottiin kuuluvan huoltajien työtilanne, minkä seurauksena puhelinkeskusteluja sävytti työelämäorientoitunei- suus. Sen sijaan niihin ei juurikaan sisältynyt keskustelua lapsesta.fi
dc.title“No periaatteessa minun tiedossani se aika lailla on”: Palveluohjauksen työntekijän tiedollinen asema varhaiskasvatuksen palveluohjauskeskusteluissafi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001311940
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysodiskurssinanalyysifi
dc.subject.ysoinstitutionaalinen vuorovaikutusfi
dc.subject.ysopalveluohjausfi
dc.subject.ysovarhaiskasvatusfi
dc.subject.ysovuorovaikutuksen tutkimusfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record