Show simple item record

dc.contributor.advisorKoivula, Merja
dc.contributor.authorTamminen, Olli
dc.date.accessioned2020-01-30T10:58:19Z
dc.date.available2020-01-30T10:58:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67613
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata pedagogisen johtajuuden ilmiötä eräässä yksityisessä varhaiskasvatusorganisaatiossa. Halusin tutkimuksessani selvittää, miten yksityisen varhaiskasvatusorganisaation opettajat ja johtajat käsitteellistävät pedagogisen johtajuuden ja millaiset tekijät ovat yhteydessä pedagogiseen johtajuuteen yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Käytin tämän laadullisen, fenomenologisen tutkimuksen aineistonkeruunmenetelminä ryhmäkeskusteluja ja puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Keräsin aineiston ensimmäinen osan tutkimuskohteena olleen organisaation työpajoissa keväällä 2019. Aineiston toisen osan keräsin haastattelemalla tutkimuskohteena olleen organisaation opettajia ja johtajia syksyllä 2019. Toteutin tutkimusaineiston analyysin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tuloksista ilmenee, että pedagogista johtajuutta käsitteellistetään yksityisessä varhaiskasvatusorganisaatiossa pedagogisen johtajuuden eri osa-alueiden, yhteistyön ja henkilöstön osaamisen sekä pedagogisen johtajuuden erityispiirteiden avulla. Pedagogiseen johtajuuteen yhteydessä olevat tekijät tämän tutkimuksen tulosten valossa ovat laadukas vuorovaikutus ja yhteistyö, osaaminen ja sen kehittäminen sekä arjen toiminta. Johtopäätöksinä esitän, että pedagogista johtajuutta yksityisessä varhaiskasvatusorganisaatiossa määrittää varhaiskasvatuksen perustehtävä eli lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen toteuttaminen. Tulosten perusteella olennaisimpana pedagogiseen johtajuuteen yhteydessä olevana tekijänä nähtiin laadukas vuorovaikutus ja toimiva yhteistyö, jotka edistivät pedagogisen johtajuuden toteutumista.fi
dc.format.extent60
dc.language.isofi
dc.subject.otherpedagoginen johtajuus
dc.titlePedagoginen johtajuus yksityisessä varhaiskasvatusorganisaatiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001301882
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysopedagoginen johtaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record