Show simple item record

dc.contributor.advisorMunnukka, Juha
dc.contributor.authorPäivinen, Sini
dc.date.accessioned2020-01-27T07:01:19Z
dc.date.available2020-01-27T07:01:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67529
dc.description.abstractGlobalisaatio ja markkinoiden kehittyminen ovat kiristäneet yritysten välistä kilpailua kannustaen pieniä ja keskisuuria yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa kansainvälisesti. Pk-yritysten suunnatessa liiketoimintaansa yhä enemmän kansainvälisille markkinoille, ovat ne osoittaneet potentiaalinsa kansainvälisen liiketoiminnan kasvulle. Samalla niiden merkitys valtioiden hyvinvoinnin kannalta voidaan todeta olevan merkittävä. Koska aikaisemmat kansainvälistymiseen liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan monikansallisia yrityksiä, tässä tutkimuksessa tutkitaan suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistä suoriutumista. Tutkimuksessa hyödynnetään Amal ja Filhon (2009) pk-yritysten kansainvälistymismallia. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea suomalaista IT-alan yritystä, jotka ovat viime aikoina onnistuneet laajentamaan liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille. Laadullisen tutkimuksen avulla pyrittiin tutkimaan ja syventämään ymmärrystä siitä, miten yrittäjäresurssit, kansainvälisten markkinoiden valinta, verkostoituminen, markkinoille tulomalli, sekä mahdolliset markkina esteet vaikuttavat pk-yritysten kansainväliseen suoriutumiskykyyn. Tutkimuksesta saadut tulokset osoittivat, että suomalaisten pk-yritysten kansainvälistyminen ei etene asteittain, eikä kohdemaita valita sen mukaan, mitkä markkinat ovat fyysisesti tai kulttuurisesti lähellä kotimarkkinoita. Ensimmäiset kansainvälisen liiketoiminnan kohteet valitaan ennemmin strategisista syistä. Tärkeimpinä markkinoiden valintaan vaikuttavina tekijöinä tunnistettiin markkinoille pääsyn helppous, kohdemarkkinoiden koko sekä kasvupotentiaali. Tuloksien perusteella voidaan myös todeta, että yrityksen johdon/yrittäjän rooli on merkittävin tekijä pk-yritysten kansainvälisen suoriutumisen kannalta. Johdon tehtävänä on mahdollistaa tarvittavat resurssit, luoda kansainvälisiä suhteita, sekä ennen kaikkea osoittaa oma tahto viedä yritys kohti kansainvälisiä markkinoita. Tulokset osoittavat myös sen, että mikäli pk-yrityksen tavoitteena on hakea laajempaa yrityskasvua, on kasvun edellytyksenä kansainvälistyminen. Suomen markkinat eivät tarjoa IT-alan pk-yrityksille samanlaisia kasvumahdollisuuksia kuin kansainväliset markkinat.fi
dc.description.abstractGlobalization and the development of markets have tightened competition between companies by encouraging small- and medium sized enterprises to expand their business actions internationally. As the SMEs have directed their business operations increasingly towards foreign markets, they have showed their potential for the business growth and their role for the nations wellbeing has been noted as significant. Since the previous internationalization studies have concentrated on researching multinational enterprises, this study concentrates to explore international performance of Finnish SMEs by utilizing the international performance model written by Amal & Filho (2009). Data for the research was gathered by interviewing three Finnish information technology SMEs that have lately managed to broaden their business towards international markets. By conducting a qualitative research, the aim was to explore and deepen understanding how entrepreneurial resources, international market selection, networking, entry models and possible market barriers have an influence on international performance of SMEs. Results showed that internationalization of Finnish SMEs is not sequential, and the potential markets are not chosen according to which countries are physically or culturally close to domestic markets. First target markets are mostly chosen because of the strategic reasons. Easiness to access, market size and the market growth were identified as key factors when selecting markets. Results also indicated that the role of management/entrepreneur of the company is the most significant determinant for the international performance of SMEs. The role of the management is to provide the needed resources, establish international relations and prove their own willingness to take the organization towards international markets. In addition, internationalization can be considered as a prerequisite when the goal for the SME is to increase its business growth. Finnish markets do not offer same possibilities for the SMEs in IT-industry as international markets do.en
dc.format.extent85
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherInternationalization of SMEs
dc.subject.otherinternational performance
dc.subject.othermodels of internationalization
dc.subject.otherinternational market selection
dc.titleInternational performance of Finnish information technology SMEs
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001271793
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysokansainväliset markkinat
dc.subject.ysokansainvälistyminen
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysoenterprises
dc.subject.ysosmall and medium-sized enterprises
dc.subject.ysointernational market
dc.subject.ysointernationalisation
dc.subject.ysomarketing
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record