Show simple item record

dc.contributor.authorSalonen, Juhana
dc.contributor.authorPuupponen, Anna
dc.contributor.authorTakkinen, Ritva
dc.contributor.authorJantunen, Tommi
dc.contributor.editorJantunen, Jarmo Harri
dc.contributor.editorBrunni, Sisko
dc.contributor.editorKunnas, Niina
dc.contributor.editorPalviainen, Santeri
dc.contributor.editorVästi, Katja
dc.date.accessioned2020-01-14T08:46:16Z
dc.date.available2020-01-14T08:46:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSalonen, J., Puupponen, A., Takkinen, R., & Jantunen, T. (2019). Suomen viittomakielten korpusta rakentamassa. In J. H. Jantunen, S. Brunni, N. Kunnas, S. Palviainen, & K. Västi (Eds.), <i>Proceedings of the Research data and humanities (RDHum) 2019 conference : data, methods and tools</i> (pp. 83-98). Oulun yliopisto. Studia Humaniora Ouluensia, 17. <a href="http://urn.fi/urn:isbn:9789526223216" target="_blank">http://urn.fi/urn:isbn:9789526223216</a>
dc.identifier.otherCONVID_32719951
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67255
dc.description.abstractViittomakielikorpusten rakentaminen on lisääntynyt merkittävästi 2000-luvulla: ensimmäiset korpusprojektit käynnistyivät 2000-luvun alussa Australiassa ja Hollannissa, minkä myötä laajoja, koneluettavia aineistokokoelmia on ryhdytty rakentamaan useissa Euroopan maissa 2010-luvulla. Tässä artikkelissa tarkastellaan Suomen viittomakielten, suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen, korpuksen syntyä. Artikkeli esittelee korpuksen rakennusvaiheita eli aineiston keräämistä, käsittelyä, annotointia, pitkäaikaissäilytystä sekä julkaisua tietosuojakysymyksineen. Lisäksi artikkelissa kuvaillaan, miten korpusaineistoa on käytetty ja voidaan hyödyntää viittomakielten tutkimuksessa sekä opetuksessa. Neljän vuoden mittainen Suomen viittomakielten korpusprojekti käynnistyi Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksessa vuonna 2014. Projektin aikana kuvattiin keskusteluja ja elisitoituja kertomuksia 91 suomalaista viittomakieltä ja 12 suomenruotsalaista viittomakieltä äidinkielenään käyttävältä, eri puolilla Suomea asuvalta henkilöltä viittomakielisen kuuron projektitutkijan opastuksella. Videomateriaalia kerättiin yhteensä noin 560 tunnin edestä (seitsemästä kamerakulmasta nauhoitetut materiaalit yhteenlaskettuna). Aineistonkeruun ja editoinnin jälkeen yhteensä 22 suomalaista viittomakieltä äidinkielenään käyttävän kielenoppaan videoaineistoihin on tehty perustason annotaatiot viittoma- ja virketasolla. Annotointivaihe eteni viittomien tunnistamisella, niiden merkitysten erottamisella ja viitotun tekstin ilmauskokonaisuuksien kääntämisellä suomen kielelle. Perusannotointi toteutettiin ELAN-ohjelmalla, jossa viittomia identifioidaan ajallisesti videoon yhteydessä olevien glossien avulla. Annotoinnissa käytettiin lisäksi Suomen Signbank -leksikkotietokantaa, johon ELAN-ohjelman glossit yhdistyvät verkkoyhteyden avulla. Laaja multimodaalinen aineistokokonaisuus täydennettiin metatiedoilla aineiston eri osa-alueista, kuten aineistokokonaisuuden yleisluonteesta, aineistonkeruussa läsnä olleista henkilöistä, videoiden sisällöistä ja video- ja annotaatiotiedostojen muodoista IMDI (ISLE Meta Data Initiative) -standardin mukaisesti. Annotoitu aineisto säilytetään ensisijaisesti Jyväskylän yliopistossa, minkä lisäksi se siirretään maaliskuun 2019 aikana FIN-CLARIN-konsortion Kielipankkiin pitkäaikaissäilytettäväksi sekä julkaistavaksi kielenoppaiden tutkimussuostumusten ja tietosuoja-asetusten mukaisesti. Kielipankissa julkaistava korpusaineisto sisältää noin 14 tunnin edestä kuudesta kamerakulmasta kuvattua videomateriaalia 21 kielenoppaalta sekä videoihin linkitetyt annotaatiotiedostot ja IMDI-kuvaukset. Suomen viittomakielten korpuksen luonti kehittää molempien viittomakielten kielellisten ja kulttuuristen piirteiden tutkimusta sekä opetusta. Jyväskylänyliopiston viittomakielen keskuksessa korpusaineiston pohjalta on tehty tähän mennessä useita suomalaiseen viittomakieleen keskittyviä tutkimuksia, minkä lisäksi aineistoa on käytetty myös viittomakieliä vertailevassa tutkimuksessa. Kerätty videoaineisto on ainutlaatuinen kokoelma Suomen viittomakielillä tuotettua kerrontaa ja keskusteluja: materiaali sisältää eri-ikäisten ja eri alueilta tulevien henkilöiden viittomista erilaisissa viestintätilanteissa. Systemaattisen annotoinnin myötä aineisto tulee olemaan merkittävä resurssi tutkimuksen lisäksi viittomakielten opetuksessa, viittomakieliä koskevassa koulutuksessa sekä kielisuunnittelussa.fi
dc.format.extent233
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherOulun yliopisto
dc.relation.ispartofProceedings of the Research data and humanities (RDHum) 2019 conference : data, methods and tools
dc.relation.ispartofseriesStudia Humaniora Ouluensia
dc.relation.urihttp://urn.fi/urn:isbn:9789526223216
dc.rightsIn Copyright
dc.titleSuomen viittomakielten korpusta rakentamassa
dc.typeconferenceObject
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001141207
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineSuomalainen viittomakielifi
dc.contributor.oppiaineFinnish Sign Languageen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/ConferencePaper
dc.relation.isbn978-952-62-2320-9
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange83-98
dc.relation.issn1796-4725
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2019 Oulun yliopisto
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.conferenceResearch Data and Humanities Conference
dc.subject.ysokuvatallenteet
dc.subject.ysokorpukset
dc.subject.ysoannotointi
dc.subject.ysometadata
dc.subject.ysotutkimusaineisto
dc.subject.ysosuomenruotsalainen viittomakieli
dc.subject.ysosuomalainen viittomakieli
dc.subject.ysotietosuoja
dc.subject.ysoviittomakieli
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5962
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22933
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24094
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9319
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16752
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p26915
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21310
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3636
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6834
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright