Show simple item record

dc.contributor.advisorSuoranta, Mari
dc.contributor.authorVilkki, Samu
dc.date.accessioned2020-01-13T08:16:54Z
dc.date.available2020-01-13T08:16:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67203
dc.description.abstractKasvuyritykset erityisesti teknologia-alalla ovat olleet ajankohtainen ilmiö jo muutaman vuosikymmenen ajan. Globaalit markkinat ja kiihtyvään tahtiin syntyvät uudet innovatiiviset ratkaisut ovat tarjonneet uusille yrityksille toimintaympäristön, jossa kansainvälistyminen on mahdollista nopeasti ja jo yrityksen elinkaaren alkuvaiheessa. Uusia teknologiakeskeisiä start- up yrityksiä perustetaan markkinalle jatkuvasti. Tässä tutkimuksessa käsitellään yrityksen nopeaa kasvua, born-global käsitettä ja teknologiayritysten kansainvälistymistä henkilöstön kyvykkyyden näkökulmasta. Tämä gradu pyrkii vastaamaan kysymyksiin: minkälaisia kykyjä ja taitoja vaaditaan teknologiakeskeisten kasvuyritysten työntekijöiltä, ja kuinka näitä kehitetään yrityksissä. Myös nopean kasvun vaikutuksia henkilöstöön käsitellään tutkimusongelmissa. Tutkimuksessa tutkittiin suomalaisia teknologiakeskeisiä kasvuyrityksiä. Kokonaisuudessaan haastateltiin viiden eri yrityksen henkilöstöhallinnon ja johtotason edustajia heidän näkemyksistään edellä mainittuihin aiheisiin. Sisältöanalyysia käyttämällä haastatteluista saatu data käsiteltiin ja johdettiin loogisiksi kokonaisuuksiksi. Päälöydöksenä tuloksista voidaan pitää sitä että kasvuyrityksissä vastuu henkilöstön kyvyistä, taidoista ja niiden kehittämisestä on paljolti henkilöllä itsellään. Yrityksen osallistuminen taitojen ja kykyjen kehittämiseen ilmenee usein vasta yrityksen kasvun myöhäisemmässä vaiheessa, jolloin henkilöstöhallinnon rakenteet on luotu. Yrittäjähenkisyys ja kyky oppia nopeasti korostuvat tärkeinä taitoina kasvuyritysten henkilöstössä tällä alalla.fi
dc.description.abstractGrowth companies have been current topic for a few decades especially in the field of technological innovations and ventures. Global markets and escalating speed of new innovative solutions has provided an environment for new ventures to be born globals or to internationalize rapidly. Internationalization and even more naturally global operational environment enables companies to grow faster than previously and this has attracted new start-up companies into the markets. This study covers the topic of high growth, born globals and internationalization in technology companies from employee capability perspective. The research of this study answers questions of what kind of key capabilities and skills are required from employees in growth companies and how these skills and capabilities are developed. Also, impacts of high growth on employees is covered in this study. The research setting was built on Finnish technology-intensive growth firms. In total, five HR and management level representatives were interviewed on their company’s views on research questions. The data from interviews was transcribed and analyzed by using content analysis method. Theme mapping was used to create logical structures within the phenomenon. The main finding from the results was that high growth companies within the technology industry rely on their employees to be in personal responsibility of developing new skills. Company participation on developing skills and capabilities comes often in latter stage of high growth when HR structures are created. Entrepreneurial attitude and learning capabilities are the most important features of a growth company employee within this industry .en
dc.format.extent48
dc.language.isoen
dc.subject.othertechnology firms
dc.subject.othercapabilities
dc.subject.otherskills
dc.subject.otherintellectual capital
dc.subject.otherpersonnel development
dc.titleFinnish technology-intensive growth firms : individual capabilities during high-growth and internationalization
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001131141
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysokasvuyritykset
dc.subject.ysotietotekniikkayritykset
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoteknologiayritykset
dc.subject.ysogrowth companies
dc.subject.ysoinformation technology companies
dc.subject.ysoemployees
dc.subject.ysotechnology companies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record