Show simple item record

dc.contributor.advisorAbrahamsson, Pekkka
dc.contributor.authorMakkonen, Lauri
dc.date.accessioned2019-12-19T11:42:49Z
dc.date.available2019-12-19T11:42:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66970
dc.description.abstractTyöelämä elää murrosta ja muuttuu monella alalla koko ajan yhä itseohjautuvammaksi. Työntekijöiltä edellytetään kykyä johtaa itseään ja myös eri mediat ovat tarttuneet enemmän aiheeseen ja alkaneet kirjoittamaan siitä. Ohjelmistokehityksessä tiimien autonomia ja itseohjautuvuus ovat korostuneet ketterien kehitysmenetelmien yleistymisen myötä viimeisen muutaman vuosikymmenyksen aikana. Vaikka ketterän ohjelmistokehityksen ytimessä ovat autonomiset tiimit ja yksilöiden itseohjautuvuus, niin yksiöiden itsensä johtamista ketterässä ohjelmistokehityksessä ei ole juurikaan tutkittu. Tässä tutkimuksessa käytettiinkin tapaustutkimusstrategiaa ja tutkittiin itsensä johtamista ketterässä ohjelmistokehityksessä siitä lähtökohdista, että mitä itsensä johtaminen ketterässä ohjelmistokehityksessä tarkoittaa ja kuinka sitä voitaisiin mahdollisesti kehittää. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla neljästä erikokoisesta suomalaisesta ketterää ohjelmistokehitystä harjoittavasta yrityksestä kahta eri työntekijää. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset tuovat esiin mielenkiintoisia havaintoja ja auttavat ymmärtämään ilmiötä paremmin sekä avaavat uusia jatkotutkimusaiheita. Itsensä johtamista pidetään tärkeänä ketterässä ohjelmistokehityksessä, mutta käsite itsessään voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Varsinaisesti itsensä johtamista ei tueta tai siitä ei juurikaan puhuta yrityksien sisäisessä dialogissa. Erilaisia tutkimuskirjallisuuteen perustuvia itsensä johtamisen strategioita ei hyödynnetä kovinkaan tavoitteellisesti tai systemaattisesti yksilöiden arjessa henkilöiden- ja tiimin suorituskyvyn parantamiseksi. Jos yksilöiden kyvykkyyttä johtaa itseään halutaankin kehittää, niin tulee aluksi luoda yhteinen organisaatiota ja tiimiä koskettava ymmärrys siitä, mitä itsensä johtaminen ”meille” tarkoittaa. Lisäksi tulee kehittää yksilöiden tietotaitoja sekä kokeilla ja arvioida erilaisten itsensä johtamisen strategioiden ja toimintatapojen vaikutuksia organisaation, tiimien ja yksilöiden toimintaa. Vaikka tämä tutkimus auttaa ymmärtämään ilmiötä paremmin, niin tarvitaan kuitenkin lisää jatkotutkimusta aiheesta.fi
dc.description.abstractWork is changing and it requires more self-direction from employees in many industries. Employees are expected to lead themselves and different medias discuss about self-leadership more and more. In software development team autonomy and self-direction are emphasized as agile software development methods have become more common during past few decades. Although au- tonomous teams and individual self-direction are at the core of agile software development lack of study has made related on self-leadership in agile software development. So, in this research case-study was used to explore more self- leadership in agile software development context to understand the phenome- non better. Research scope was to understand better that what self-leadership means in agile software development and how organizations could possibly develop self-leadership. The research material was collected by interviewing two different employees of four Finnish companies engaged in agile software development. The findings and conclusions help to better understand the self- leadership phenomenon in agile software development contexts and opens up new topics for further research. Self-leadership is considered essential in agile software development among employees, but the term itself can mean different things to different people. Self-leadership is not actively supported by organiza- tions and in-house dialogue is lacking. Various self-leadership strategies based on research literature are not used purposefully or systematically in the daily lives of individual software developers. So, if organizations want to develop individual’s capability to lead themselves it requires more organizational and team level understanding related on the topic. Also individual skills and knowledge should be developed and different strategies should be tested in practice that what are the impacts on organizations, teams and individuals per- formance. Although this study helps to understand the phenomenon better the topic requires more further research.en
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.titleKäsityksiä itsensä johtamisesta ja sen kehittämisestä ketterässä ohjelmistokehityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912195445
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysotiimit
dc.subject.ysoitsensä johtaminen
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.subject.ysokehittäminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record