Show simple item record

dc.contributor.advisorMoisio, Olli-Pekka
dc.contributor.authorOjamies, Anna Laine
dc.date.accessioned2019-12-16T12:37:45Z
dc.date.available2019-12-16T12:37:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66836
dc.description.abstractTutkielmassani tarkastelen suomalaisten nuorten syrjäytymistä aikalaiskriittisellä tutkimusotteella. Analysoin suomalaista syrjäytymiskeskustelua ja problematisoin ilmiön nimeltä ”syrjäytymisongelma”. Suomalaisen syrjäytymistutkimuksen mukaan syrjäytymisellä ei ole yksiselitteistä määritelmää eikä syrjäytyneiden tarkkaa määrää tai syitä sen takana tarkkaan tunneta. Suomessa syrjäytyneistä käytetään yleisimmin määritelmää ”NEET” (Not in Education, Employment, or Training). Tutkimukset osoittavat NEET-määritelmän olevan silti liian kapea ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä leimaava. Se ei myöskään vastaa nuorten kokemuksia syrjäytymisestä. ”Syrjäytymisongelma” heijasteleekin yhteiskuntamme arvoja eli sitä, mitä pidämme tärkeänä ja mitä odotamme kansalaisilta. Osoitan, että syrjäytymisen tarkastelu Erich Frommin vieraantumisen käsitteen kautta auttaa ymmärtämään ”syrjäytymisongelman” moniulotteisuutta antaen historiallisen perspektiivin ongelmaan. Vieraantuminen ilmenee eri aikoina eri tavoin ja on voimakasta kapitalistisissa yhteiskunnissa: Osoitan, että ”syrjäytymisongelma” on osoitus vieraantumisesta tänä päivänä. Esittelen syrjäytymisen ja marginalisoitumisen eroa ja pohdin, saako nuori marginalisoitua. Puhuttaessa NEET-nuorista on aina ensin kysyttävä: Kenelle NEET on ongelma – nuorelle vai yhteiskunnalle? Frommin mukaan tehokas yhteiskuntakone tarvitsee toimiakseen sopivan passiivisia työntekijäkansalaisia, mutta tällainen vieraantunut työnteko ei ole hyväksi ihmiselle. Koska ihminen on yhteiskunnan erottamaton osa, hän heijastelee sitä yhteiskuntaluonteen kautta, eli vieraantuneessa yhteiskunnassa elää vieraantuneita ihmisiä. Pohdin, heijastelevatko syrjäytyneet nuoret vain ”syrjäytynyttä yhteiskuntaa”? On kulttuurinen arvokysymys, miten määrittelemme käsitteet kuten syrjäytyminen, syrjintä ja syrjäyttäminen. Tuon esiin, että suomalaisten nuorten on vaikea integroitua työelämään, he havaitsevat paljon syrjintää ja kokevat yhteisöllisyyden puutetta. Osoitan, että tämä on oireilua vieraantuneesta yhteiskunnasta. Esitän, että pääosin koulutuksen ja työn alueelle rajatut ratkaisut eivät riitä ratkaisemaan syrjäytymistä inhimillisenä ongelmana. Vieraantumisen teorian näkökulmasta yhteiskunnallisten muutosten onnistumiseksi tarvitaankin rakenteellisten uudistusten lisäksi uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Käsittelen kriittisen pedagogiikan hengessä syrjäytymistä aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta: Onko koulujen kansalaiskasvatuksesta vieraantumisen haastajaksi? Vieraantumisen voittamiseksi on panostettava kriittiseen ajatteluun, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Frommin teesi on, että yhteiskunnan tulee pohjata inhimillisille arvoille. Mikäli taloudellis-teknologiset intressit laitetaan ihmisen edelle, jää ihminen toiseksi – välineeksi. Vieraantumisen näkökulmasta ”syrjäytymisongelma” on osoitus siitä, että yhteiskunnan intressit ovat ristiriidassa yksilöllisten tarpeiden kanssa.fi
dc.format.extent139
dc.language.isofi
dc.subject.otherErich Fromm
dc.subject.otheraktiivinen kansalaisuus
dc.titleVieraantumisesta yhteisöllisyyteen : aikalaiskriittinen näkökulma suomalaisten nuorten "syrjäytymisongelmaan"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912165328
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysosyrjäytyminen
dc.subject.ysovieraantuminen
dc.subject.ysosyrjäytyneet
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokriittinen pedagogiikka
dc.subject.ysoyhteiskunta
dc.subject.ysoihminen
dc.subject.ysopedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record