Show simple item record

dc.contributor.advisorAlanen, Riikka
dc.contributor.authorMäkinen, Sini
dc.contributor.authorEskonsipo, Roosa
dc.date.accessioned2019-12-11T11:40:55Z
dc.date.available2019-12-11T11:40:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66745
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten ja ranskalaisten luokanopettajaopiskelijoiden tunteiden vaikutusta heidän kokemaansa toimijuuteen. Lisäksi tutkimuksen kohteena oli selvittää miten suomalaisten ja ranskalaisten opiskelijoiden opetukseen liittämät tunteet ja toimijuus eroavat toisistaan. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto koostui visuaalisista narratiiveista. Tutkimuksen kohteena oli yhteensä 34 piirrosta suomalaisilta ja ranskalaisilta luokanopettajaopiskelijoilta. Aikaisemman, 2010-luvulla toteutetun hankkeen yhteydessä kerättyjen piirrosten tehtävänantona oli piirtää itsensä opettamassa. Osallistujilta pyydettiin myös lyhyt kirjallinen selostus kuvasta. Piirrosten analysointi toteutettiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että positiiviset tunteet ovat yhteydessä vahvaan toimijuuden kokemukseen. Tulokset osoittivat myös, että negatiiviset tunteet ovat yhteydessä heikkoon toimijuuden kokemukseen. Luokanopettajaopiskelijoiden kokemaa toimijuutta eniten rajoittavat tekijät olivat opettamisen ulkopuoliset asiat, kuten ajanpuute ja uusien työvälineiden käyttö. Rakkaus lapsiin ja toiveikkuus tulevasta nähtiin omaa toimijuutta tukevana tekijänä. Ranskalaisilla opiskelijoilla oli havaittavissa enemmän negatiivisia tunteita ja heidän toimijuutensa ei näyttäytynyt yhtä vahvana kuin suomalaisilla. Eroavaisuudet suomalaisten ja ranskalaisten luokanopettajaopiskelijoiden välillä saattaa johtua maiden erilaisista koulutusohjelmista. Luokanopettajan työ on tunnerikasta ja se vaikuttaa opettajan toimijuuden kokemukseen. Opettajankoulutuksessa tulisikin ottaa paremmin huomioon opiskelijoiden tunnetaitojen tukeminen.fi
dc.format.extent90
dc.language.isofi
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelijat
dc.subject.othervisuaaliset narratiivit
dc.titleOpettaminen, tunteet ja toimijuus suomalaisten ja ranskalaisten luokanopettajaopiskelijoiden omakuvissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912115210
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopettajuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record