Show simple item record

dc.contributor.advisorTergujeff, Elina
dc.contributor.authorUotila, Noora
dc.date.accessioned2019-12-11T10:37:04Z
dc.date.available2019-12-11T10:37:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66731
dc.description.abstractÄäntäminen on olennainen osa kielenoppimista, mutta opettajat ovat perinteisesti nähneet sen opettamisen vaikeana ja käyttäneet siihen vähemmän aikaa kuin muihin kielen osa-alueisiin. Opetuksen vähyydestä huolimatta opetuksessa on käytetty monipuolisia opetusmetodeja, kuten ääneen lukemista ja minimipareja. Aihetta on tutkittu Suomessa verrattain vähän ja aiempi tutkimus sijoittuu edellisten opetussuunnitelmien ajanjaksolle. Siksi viime vuosien muutosten, kuten uusien opetussuunnitelmien ja teknologian kehityksen vaikutuksia ääntämisen opetukseen tulee tutkia ääntämisen opetuksen nykyisen tilanteen ymmärtämiseksi. Tutkielma käsittelee muutoksia, joita suomalaisten koulujen englannin ääntämisen opetuksessa on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko ääntämisen opetus muuttunut kymmenen vuoden takaisesta, millaisia muutoksia on tapahtunut, sekä löytää muutoksiin johtaneita syitä. Tutkimusdata kerättiin sekä monivalintakysymyksistä että avoimista kentistä koostuneen internet-kyselyn avulla. Kyselyyn osallistui 44 englanninopettajaa, joista 42:n vastaukset huomioitiin kaikissa tutkielman osissa. Tulokset osoittavat, että ääntämisen opetuksen metodit ovat pysyneet suhteellisen samankaltaisina, mutta metodien yleisyydessä voidaan havaita muutoksia. Ääntämisen opetukseen käytetty aika on kasvanut tai pysynyt samana kuin kymmenen vuotta sitten. Yksi suurimmista muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä on ollut teknologian kehitys, joka näkyy esimerkiksi puheen äänittämisen merkittävänä yleistymisenä. Muita merkittäviä muutoksiin vaikuttaneita tekijöitä ovat olleet muun muassa oppikirjat, digitaalinen oppimateriaali, sekä yhteiskunnalliset syyt, kuten globalisaatio ja englanninkielisen median yleistyminen. Näiden tulosten avulla saadaan tietoa ääntämisen opetuksen nykytilanteesta ja havaitaan opetuksessa tapahtuneita muutoksia ja niiden taustalla vaikuttavia syitä. Tutkielman suppeudesta johtuen tutkimus toimii pohjana mahdolliselle jatkotutkimukselle.fi
dc.format.extent27
dc.language.isoen
dc.subject.otherpronunciation teaching
dc.subject.otherEFL
dc.titleRecent changes in teaching English pronunciation in Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912115197
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoääntäminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysopronunciation
dc.subject.ysoteaching and instruction


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record