Show simple item record

dc.contributor.advisorKoskimäki, Jouni
dc.contributor.authorKortelainen, Eevi
dc.date.accessioned2019-12-09T09:25:15Z
dc.date.available2019-12-09T09:25:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66673
dc.description.abstractUkulelesta on tullut viime aikoina trendisoitin ja se innostaa monia soittoon ja soittimia voi jopa lainata kirjastosta. Kitara puolestaan on yksi populaarimusiikin käytetyimmistä soittimista ja houkuttelee monia aloittamaan soittoharrastuksen. Missä vaiheessa peruskoulun ja lukion opettajat ottavat nämä soittimet osaksi opetusta vai ottavatko ollenkaan? Näitä asioista käsittelen tutkielmassani ja tarkastelen myös sitä hyödyntävätkö he soittimien keskinäisiä yhtäläisyyksiä. Minua kiinnostaa myös se, miten ja minkä ikäisenä opettajat kokevat lasten olevan valmiita aloittamaan kyseisten soittimien soittamisen. Tutkielmani on pääosin laadullinen, mutta aineiston analyysissä olen hyödyntänyt myös MMR-lähestymistapaa (mixed methods research). Tutkielmaani olen sisällyttänyt niin sisällönanalyysia kuin sisällön erittelyä eli kvantifiointia. Aineisto on kerätty internetissä tehtävän kyselyn avulla ja vastanneista suurin osa on musiikin- ja luokanopettajia, kyselyyn vastasi kaikkiaan 54 opettajaa. Olen teemoitellut saadut tulokset ja Pohdinta-luvussa vertailen saatuja tuloksia aiempiin tutkimuksiin ja tuon esille myös omia mielipiteitäni aiheeseen liittyen. Aineistosta nousseitten teemojen perusteella opettajat ottavat ukulelen pääasiassa mukaan opetukseen jo alakoulun alimmilla luokilla ja kitaran keskivaiheilla alakoulua. Vastaajista 58 % on sitä mieltä, että ukulelen voi ottaa opetukseen jo ennen kouluikää. Suurimman kannatuksen kitaran kohdalla puolestaan sai 3.–4.-luokkalaisille opettaminen: kolmannes puoltaa opettamisen aloittamista tämän ikäisille. Molemmissa soittimissa sointujen opettaminen oli selvästi yleisin tapa aloittaa soiton opettaminen ja kitarassa seuraavaksi eniten painotettiin bassomaista soittoa, ukulelessa vapaiden kielien käyttöä. Soittimien keskinäisen hyödyntämisen suhteen mainintoja tuli etenkin soittimien samankaltaisista materiaaleista, myös sointudiagrammeissa ja tabulatuureissa on sama logiikka. Erityisen mielenkiintoista oli opettajien ajatukset muiden soittimien kuin kitaran ja ukulelen välisen yhdistämisen hyödyistä. Etenkin pianon ja ukulelen sekä kanteleen ja ukulelen yhdistäminen nostettiin kyselyssä esiin.fi
dc.format.extent89
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulusoitin
dc.subject.otherlaadullinen tutkimus
dc.subject.otherkyselytutkimus
dc.titleUkulelesta kitaraan ja takaisin : ukulele ja kitara koulun musiikinopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912095145
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoukulele
dc.subject.ysokitara
dc.subject.ysosoittimet
dc.subject.ysosoittaminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysonäppäilysoittimet
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysomusiikki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record