Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorNäsi, Jenni
dc.date.accessioned2019-12-09T09:07:36Z
dc.date.available2019-12-09T09:07:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66670
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia tekijöitä yhteisopettajuutta tukevan ja edistävän toimintakulttuurin taustalla on, sekä mitä hyötyjä yhteisopettajuuteen liittyy sekä toisaalta myös sitä, millaisia haasteita yhteisopettajuudessa voi esiintyä. Tutkimuksen kohteena olivat luokanopettajien sekä koulun rehtorin kokemukset. Tutkimus edustaa etnografista tapaustutkimusta, joka on luonteeltaan laadullinen. Tapauksen muodosti Suomessa sijaitseva koulu, jossa yhteisopettajuutta toteutettiin alakoulun jokaisella luokka-asteella. Aineisto kerättiin kyselyn avulla, mihin osallistui yhteensä kuusi luokanopettajaa sekä koulun rehtori. Lisäksi aineistoa rikastutettiin osallistuvan havainnoinnin keinoin. Kertynyt aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla, abduktiivista lähestymistapaa hyödyntäen. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempia yhteisopettajuutta koskevia tutkimustuloksia yhteisopettajuuden hyötyjen ja haasteiden osalta. Eritoten työssä jaksaminen, ammatillinen kasvu sekä monipuolisen ja laadukkaan perusope-tuksen mahdollistaminen koettiin yhteisopettajuuden hyödyiksi, ja haasteina pidettiin yhteensopivan työparin löytämistä, arjen sujuvuutta sekä suunnittelu-aikaa. Poiketen aiemmista tutkimuksista, tässä tutkimuksessa tuotiin esille myös taustalla olevaa toimintakulttuuria. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että kehitysmyönteinen, sekä kannustava ja positiivinen työyhteisö mahdollistavat yhteisopettajuuden muotoutumisen osaksi koko koulun toimintakulttuuria.fi
dc.format.extent127
dc.language.isofi
dc.subject.othertapaustutkimus
dc.subject.otheretnografia
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia yhteisopettajuuden hyödyistä ja haasteista : etnografinen tapaustutkimus yhteisopettajuutta tukevasta toimintakulttuurista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912095142
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoyhteisopettajuus
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record