Show simple item record

dc.contributor.advisorMarttunen, Miika
dc.contributor.authorIvanov, Mirja
dc.date.accessioned2019-12-04T08:00:47Z
dc.date.available2019-12-04T08:00:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66636
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin digitaalisten välineiden hyödyntämistä oppimisen tukena maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten suomen kielen opinnoissa. Erityisen mielenkiinnon kohteena oli maahanmuuttajien oma näkökulma: mitkä tarjolla olevista avoimista verkko-oppimisympäristöistä osallistujat kokivat mielekkäiksi myös vapaa-ajallaan, formaalin koulutuksen ulkopuolella. Tutkimus toteutettiin kotoutumiskoulutuksen ryhmissä kesällä 2019. Aineisto kerättiin ensin kyselylomakkeilla 33 kotoutumiskoulutuksen opiskelijalta. Kyselylomakkeet analysoitiin määrällisen tutkimuksen keinoin kesällä 2019 Jatkotutkimus tehtiin kyselylomakkeiden pohjalta valituille 20 opiskelijalle puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin periaatteita soveltamalla. Tutkimus osoitti, että verkko-oppimisympäristöjä hyödynnetään vielä varsin maltillisesti. Sosiaaliset tekijät olivat tutkimuksen kohderyhmälle tärkeät ja siksi fyysisesti yhdessä opiskeleminen koettiin verkko-opiskelua motivoivammaksi. Samoin perhe-elämä koettiin tärkeämmäksi ajankäytön kannalta. Motivaatiotekijät vaikuttivat myös verkko-oppimisympäristöjen valintaan niin, että suosittiin arjessa hyödyn tuottavia verkkoympäristöjä, esimerkiksi käännöstyökaluja. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että verkko-oppimisen onnistuminen vaatii huomion kiinnittämistä motivaatiotekijöihin esimerkiksi mielekkään aineiston avulla funktionaalisen kielenoppimisen keinoin ja yhteisöllisyyden kokemuksen aikaansaamiseen.fi
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleVerkko toisen kielen itsenäisen opiskelun tukena kotoutumiskoulutuksen aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912045124
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoverkko-opiskelu
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.subject.ysokotoutumiskoulutus
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysosuomi toisena kielenä
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record