Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorHudd, Maria
dc.date.accessioned2019-12-03T05:36:11Z
dc.date.available2019-12-03T05:36:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66605
dc.description.abstractSuomen laissa määrätään, että perusopetuksen laatua tulee arvioida ja seurata, jotta koulun opetus ja oppilaiden oppiminen on mahdollisimman tasokasta. Laadunhallinnan toteutuksesta päättää kunta. Koulut itse kehittävät laatuaan muun muassa sisäisten ja ulkoisten arviointien avulla. Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavalla koulun tasolla laatutyötä toteutetaan ja johdetaan. Tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää rehtoreiden kokemuksia koulun laatutyöstä ja sen johtamisesta. Tutkielma on toteutettu fenomenologis-hermeneuttista tutkimusotetta apuna käyttäen. Tutkimusaineisto koostuu kolmen länsisuomalaisen alakoulun rehtorin haastattelusta. Aineistokeruumenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineisto on analysoitu Giorgion viisivaiheisen analyysimenetelmän avulla. Tutkielman tulosten mukaan koulun laatutyö on pienimuotoista toimintaa ja koulun yhteisiä päämääriä tavoiteltiin keskustelujen avulla. Koulun laatutyötä toteutettiin jaetun johtajuuden avulla. Rehtoreiden tärkeimpänä kokonaisvaltaisen laatutyön toteuttamiskeinona oli yhteisöllisyyden rakentaminen. Rehtorit näkivät opettajien työhön sitoutumisen vahvana laatua kohottavana tekijänä. Koulutuksen järjestäjän tuki ja visio puuttuivat koulun laatutyöstä. Rehtorit odottivat koulutuksen järjestäjiltä vahvempaa tukea muun muassa toiminnan arviointien hyödyntämisessä. Yhteiset laaduhallinta- ja itsearviointikäytänteet helpottaisivat koulujen ja koulutoimenjohdon sitoutumista laatutyöhön, jolloin koulun laatutyö näyttäytyisi koulun arjessa vahvana. Oppilaat ja huoltajat olisi mahdollista osallistaa systemaattiseen laatutyöhön, mikä taas laajentaisi jaetun johtajuuden käyttöä koulun ulkopuolelle.fi
dc.format.extent79
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulun laatutyö
dc.subject.otherlaatutyön johtaminen
dc.subject.otherjaettu johtajuus
dc.titleRehtoreiden kokemuksia koulun laatutyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912035092
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysorehtorit
dc.subject.ysolaatutyö
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysokoulu (ilmiöt)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record