Show simple item record

dc.contributor.advisorPuolimatka, Tapio
dc.contributor.authorTrast, Emilia
dc.date.accessioned2019-12-02T13:02:02Z
dc.date.available2019-12-02T13:02:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66602
dc.description.abstractTässä työssä käsitellään ravintola-alalla työskentelevien korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia työhyvinvoinnista ja sen vaikutuksesta opintoihin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia haastateltavilta nousee esille työhyvinvoinnista, ja sitä millä tavalla nämä vaikuttavat opinnoissa etenemiseen. Tutkimuksen taustalla käytettiin Päivi Rauramon ”Työhyvinvoinnin portaat” – mallia, joka pohjautuu Abraham Maslow’n (1908-1970) tarvehierarkiateoriaan. Tutkimuksessa painotettiin Rauramon työhyvinvoinnin portaat -mallista johtamisen sijaan ”portaiden” sisältöä ja työntekijän eri tarpeita. Näitä ovat esimerkiksi ihmisen fysiologiset tarpeet sekä turvallisuuden tarpeet. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja tutkittavina olivat erilaisissa ravintola-alan tehtävissä työskentelevät korkeakouluopiskelijat. Analyysimenetelmänä on käytetty teoriaohjautuvaa sisällönanalyysiä, jolloin teoriataustan pohjalta on aineistosta etsitty samankaltaisuuksia. Tutkimuksen mukaan haastateltavat kokivat työhyvinvoinnilla olevan vaikutusta opinnoissa etenemiseen. Alaa opiskelevat kokivat työnteon motivoivan nopeampaan valmistumiseen. Taloudellisen hyödyn takia työskentelevät kokivat työt stressitekijänä ja hidastavan opintoja Tutkimuksen mukaan toimiva työhyvinvointi ja avoin ilmapiiri edesauttavat haastateltavien mielestä opintoja ja niissä etenemistä vähentämällä muita elämän stressitekijöitä. Toisaalta esille nousi myös muun elämän vaikutukset hidastavana tekijänä opintoihin. Työhyvinvoinnilla ja organisaatiolla on siis iso vaikutus haastateltavien mielestä opintoihin ja niissä etenemiseen.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherkorkeakouluopiskelija
dc.subject.othertyöhyvinvoinnin portaat -malli
dc.subject.otherkvalitatiivinen tutkimus
dc.titleKorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia työhyvinvoinnin ja opintojen suhteesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912025088
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoravintola-ala
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyöilmapiiri
dc.subject.ysoopinnot
dc.subject.ysotyössäkäynti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record