Show simple item record

dc.contributor.advisorSiponen, Mikko
dc.contributor.advisorSilvennoinen , Johanna
dc.contributor.authorSalomäki, Sanna
dc.contributor.authorPitkänen, Salla
dc.date.accessioned2019-11-29T11:06:28Z
dc.date.available2019-11-29T11:06:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66581
dc.description.abstractKäytettävyys on ollut yksi järjestelmäkehityksen huomion kohteista jo vuosikymmeniä. Nykyään monille organisaatioille välttämättömien toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden tutkimus on kuitenkin vähäisempää. Malleja toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden arviointiin on tutkimuksessa esitetty vain vähän. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella, kuinka riittävä olemassaoleva käytettävyyden kriteeristö on nykyaikaisen järjestelmän käytettävyyden arvioinnissa. Aineisto kerättiin kartoittamalla Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin asiakastuen käyttäjien näkemyksiä toiminnanohjausjärjestelmä TOP:in käytettävyydestä. Teoriataustassa perehdytään lyhyesti toiminnanohjausjärjestelmän merkitykseen organisaation toiminnassa ja esitellään tutkimuksen kohteena olevan TOP-järjestelmän toiminnallisuutta. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään hyvän käytettävyyden määrittelyyn ja sen tarkasteluun toiminnanohjausjärjestelmissä. Aineistonkeruussa nojattiin pääasiassa laadullisiin tutkimusmenetelmiin hyödyntämällä menetelmien triangulaatiota: aineisto kerättiin havainnoimalla, verkkokyselyllä ja yksilöhaastatteluilla. Verkkokyselyyn vastasi 39 ja haastatteluun osallistui 37 käyttäjää, minkä lisäksi havainnoitiin käyttäjien viestintää yrityksen sisäisissä Skype-keskusteluryhmissä. Aineistona käytettiin myös TOP:ia käyttävien tutkimuksen toteuttajien havaintoja. Kerätyssä aineistossa käyttäjien havaitsemia ongelmia olivat TOP-järjestelmän haun vaikeakäyttöisyys ja hakutulosten vaikeaselkoisuus, järjestelmän epäintuitiivisuus ja epäloogisuus, hitaus sekä asiakkaan tunnistamisen heikkous. Järjestelmä oli ensikäyttäjälle vaikeakäyttöinen ja koulutusta järjestelmän käyttöön pidettiin välttämättömänä. Järjestelmän sisällä ei ollut myöskään riittävästi tietoa työtehtävistä suoriutumiseen. Aineiston pohjalta täydennettiin toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden mallia uusilla komponenteilla: Tunnistaminen, Luokiteltavuus, Informatiivisuus, Loogisuus ja Luotettavuus. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmien suunnittelussa ja jo käytössä olevien järjestelmien käytettävyyden arvioinnissa.fi
dc.format.extent152
dc.language.isofi
dc.subject.otherkäytettävyyden kriteerit
dc.subject.otherERP
dc.titleToiminnanohjausjärjestelmän käytettävyys asiakastukiympäristössä: case Valtori
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911295069
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokäytettävyys
dc.subject.ysotoiminnanohjausjärjestelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record