Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorHäli, Tuomas
dc.date.accessioned2019-11-25T06:01:52Z
dc.date.available2019-11-25T06:01:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66496
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kertovat opettajat kuvaavat omaa kasvuaan sekä millaista kertomusten ja kerronnallisuuden käyttäminen opetuksessa on. Tutkimukseni pohjautuu kertomuksen ja kerronnallisuuden sekä opettajan ammatillisen identiteetin tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimus toteutettiin kerronnallisena tutkimuksena ja siihen osallistui viisi kertovaa luokanopettajaa. Tutkimusaineisto kerättiin kerronnallisina haastatteluina ja analysoinnissa käytettiin kerronnallista analyysia sekä aineiston teemoittamista. Tutkimuksen perusteella kertovaksi opettajaksi kasvetaan kertovien esikuvien avulla ja kertomiseen kannustavan ympäristön vaikutuksesta. Kertomusten kuunteleminen sekä itse lukeminen ovat tärkeitä tekijöitä tässä kasvussa. Kertomuksen ja kerronnan mahdollisuudet opetustyössä tunnetaan tutkimuksen perusteella hyvin. Kertomus näyttäytyy myös hyvänä tunnetyön keinona. Esittelen tutkimuksessani tunteiden navigoinnin yhtenä tapana hahmottaa ja toteuttaa opettajan työhön liittyvää tunnetyötä. Tutkimukseen osallistuneet opettajat käyttävät kerronnallisia työmenetelmiä laajasti mutta eivät aina tunnista niitä. Tutkimus osoittaa, että opettajat hyötyisivät kertomisen ja kerronnallisten työtapojen lisäkoulutuksesta. Opettajille tulisi tutkimuksen perusteella tarjota myös mahdollisuuksia oman ammatillisen identiteettinsä reflektoivaan tarkasteluun työuransa varrella. Kerronnalliset työtavat tukevat tätä opettajan ammatillista identiteettityötä.fi
dc.format.extent95
dc.language.isofi
dc.subject.otherkertominen
dc.subject.otheropettajaksi kasvaminen
dc.title”Se on tuolla minun sisässä se kertominen” : luokanopettajat kerronnallisuuteen kasvamisen kuvaajina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911254987
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysokertomukset
dc.subject.ysoammatillinen kehitys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record