Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorNevantaus, Kreeta
dc.date.accessioned2019-11-21T08:06:16Z
dc.date.available2019-11-21T08:06:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66474
dc.description.abstractTämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka kiinnittyneitä oppilaat arvioivat olevansa liikuntatunneilla, sekä kuvailla opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta korkeimman ja matalimman tilannekohtaisen kiinnittymisen keskiarvon saaneilla liikuntatunneilla. Tutkimusaineistona oli kuusi 7. luokan liikuntatunneilta kuvattua videota sekä oppilaiden itsearviot oppitunnille kiinnittymisestään. Aineisto on kerätty osana laajaa Alkuportaat-tutkimushanketta. Videoaineisto litteroitiin ja analysoitiin teoriaohjaavan laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Laadullisen analyysin teoreettisena viitekehyksenä toimi Teaching Through Interactions -viitekehys, jossa opettaja-oppilasvuorovaikutuksen laatu jakaantuu tunnetukeen, toiminnan organisointiin sekä ohjaukselliseen tukeen. Tulokset osoittivat, että kaikilla kuudella liikuntatunnilla oppilaiden arvioiman kiinnittymisen keskiarvo oli keskitasolla tai sitä korkeammalla. Oppitunneilla, joilla tilannekohtaisen kiinnittymisen keskiarvo oli matalin, opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa korostuivat erityisesti käyttäytymisen säätely, kielteinen ilmapiiri sekä opettajajohtoisuus. Korkeimman kiinnittymisen keskiarvon saaneilla oppitunneilla vuorovaikutuksessa korostuivat puolestaan erityisesti toiminnan tehokkuus, opettajan oppilaille osoittama tunnetuki sekä oppilaskeskeiset opetusmenetelmät. Palautteenanto oli kaikilla oppitunneilla sävyltään myönteistä, kannustavaa ja yksilöllistä. Tulokset antavat viitteitä siitä, että lämmin ja avoin vuorovaikutussuhde opettajan ja oppilaan välillä vahvistaa oppilaiden tilannekohtaista kiinnittymistä kouluun.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.subject.otheropettaja-oppilasvuorovaikutus
dc.titleOppitunnille kiinnittyminen ja opettaja-oppilasvuorovaikutus 7. luokan liikuntatunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911214970
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysooppitunnit
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysoliikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record