Show simple item record

dc.contributor.advisorKoivula, Merja
dc.contributor.authorAhokas, Mari
dc.date.accessioned2019-11-12T08:06:40Z
dc.date.available2019-11-12T08:06:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66318
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä matematiikasta ja matemaattisesta lahjakkuudesta. Aihepiiriä on aikaisemmin tutkittu lähinnä koululaisilla, ja siten varhaiskasvatuksen kontekstista kaivataan lisää tietoa, etenkin kun varhaiskasvatuksen ohjaavat asiakirjat ovat hiljan uudistuneet. Tämän laadullisen, fenomenografisen tutkimuksen tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2019 Etelä-Pohjanmaalla haas-tattelemalla kahdeksaa varhaiskasvatuksen opettajaa teemahaastattelun avulla. Aineisto analysoitiin fenomenografiselle lähestymistavalle tyypillisesti aineistolähtöisesti. Tutkimus osoitti, että matematiikka on vahvasti läsnä varhaiskasvatuksessa, integroituna kaikkeen tekemiseen niin, ettei sitä välttämättä aina edes tiedosteta. Matematiikasta ei kuitenkaan puhuta eikä sitä nosteta omaksi oppimisen alueekseen. Vaikka matematiikan arvostus on noussut uusien varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen myötä, sen asema verrattuna kielellisiin taitoihin on edelleen heikko. Esiopetuksessa matematiikasta tosin tehdään näkyvämpää. Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että matemaattisesta lah-jakkuudesta vaietaan ja opettajat käyttävät ensisijaisesti muita käsitteitä kuten osaava ja taidokas, kuvaillessaan matemaattisesti lahjakkaita lapsia. Lahjak-kaiden tukemiseen kaivattiinkin selkeämpää ohjeistusta. Opettajien käsityk-sissä matemaattisesti lahjakkaat lapset olivat lähes poikkeuksetta poikia. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että matematiikka varhaiskasvatuksessa vaatisi lisää ammatillista keskustelua ja toiminnan läpinäkyvyyteen panostamista. Matemaattisesti lahjakkaiden lasten huomioiminen varhaiskasvatuksessa on tasa-arvokysymys, jossa opettajan merkitys on suuri.fi
dc.format.extent88
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title”Vessamatikkaa ja taidokkaita lapsia” : varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä matematiikasta ja matemaattisesta lahjakkuudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911124828
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysomatemaattinen lahjakkuus
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record