Show simple item record

dc.contributor.authorPulkkinen, Lea
dc.date.accessioned2019-11-06T12:33:08Z
dc.date.available2019-11-06T12:33:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPulkkinen, L. (2018). <i>Kohti yhteistä lapsikäsitystä</i>. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018, 12. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-086-0" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-086-0</a>
dc.identifier.isbn978-952-343-085-3
dc.identifier.otherCONVID_33363799
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66226
dc.description.abstractLapsikäsitys on sidoksissa maailmankuvaan ja siitä nousevaan ihmiskäsitykseen. Ihmiskäsitys on yksilön tai yhteisön käsitys siitä, mikä on ihmisen olemus, alkuperä ja päämäärä ja mikä asema ihmisellä on suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Lapsikäsityksessä sanaan lapsi sisältyy myös lapsen ja lapsuuden suhde aikuiseen ja aikuisuuteen. Eri uskonnoilla ja filosofisilla suuntauksilla on erilaisia ihmiskäsityksiä samoin kuin eri tieteen- ja hallinnonaloilla. Tämä julkaisu avaa lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten työn taustalla olevia lapsikäsityksiä ja samalla keskustelun yhteisen lapsikäsityksen etsimiseksi. Aihetta on lähestytty tarkastelemalla eri alojen lainsäädännön (varhaiskasvatus, perusopetus, sosiaali- ja terveydenhuolto) sekä kasvatusfilosofian, evankelis-luterilaisen kirkon ja eurooppalaisen the Alliance for Childhood -verkoston lapsikäsitystä. Esillä on myös Sipilän hallituksen erityisesti lapsia koskevien kärkihankkeiden lapsikäsitys. Yhteistä ainesta lapsikäsitykselle tarjoaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka määrittelee lapsen oikeudet suojeluun ja osallisuuteen. Lapsen oikeuksien sopimuksessa lapsi nähdään itsenäisenä, aktiivisena toimijana ja lapsuus itsessään tärkeänä elämänvaiheena. Sopimus nostaa esiin lapsen edun kaikkein tärkeimpänä periaatteena lasta koskevissa asioissa. Julkaisussa eri toimijoiden lapsikäsitystä tarkastellaan suhteessa lapsen oikeuksien sopimukseen. Yhteistä lapsikäsitystä tarvitaan, koska lapsikäsitys ohjaa eri alojen ammattilaisten toimintaa ja yhteistyötä perheiden kanssa. Tapoihin kohdata lapsi vaikuttavat paitsi omat oletuksemme ja arvomme, myös koulutuksemme sekä työtä ohjaava lainsäädäntö ja muut säädökset. Tällä hetkellä lapsikäsitys on pirstaleinen, ja lapsi nähdään esimerkiksi oppilaana, potilaana tai maahanmuuttajana riippuen siitä, millaista palvelua hän hakee. Lapsilähtöisen palvelujärjestelmän luomista edistää, jos eri alojen toimijoilla on yhteinen tapa käsittää lapsi ja lapsuus tai ainakin ymmärrys toinen toisensa lapsikäsityksestä. Raportin on koostanut professori Lea Pulkkinen ja sen valmisteluun ovat osallistuneet lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tieteellisen neuvoston jäsenet sekä asiantuntijat eri tahoilta. Pulkkisen sanoin: ”Lapsikäsitys ei ole asia, joka voidaan toimeksiannolla määrätä toteutettavaksi. Se syntyy henkilökohtaisen tiedostamisprosessin tuloksena. Tiedostamista edistävät asiasta keskustelu ja tapahtumien analyysi lapsikäsityksen näkökulmasta. Yhteiset tavoitteet löytyvät tältä pohjalta.” Raportti tukee tätä tiedostamisprosessia avaamalla keskustelun lapsikäsityksestä. Sen uskotaan edistävän ammattilaisten välisen yhteisymmärryksen syventämistä ja tukevan heidän osaamisensa uudistamista ja yhteistyötään perheiden kanssa. LAPE on yksi Juha Sipilän hallitusohjelman strategisista painopisteistä eli kärkihankkeista.fi
dc.format.extent24
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
dc.relation.ispartofseriesTyöpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
dc.relation.urihttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-086-0
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherlapsikäsitys
dc.titleKohti yhteistä lapsikäsitystä
dc.typeworkingPaper
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911064754
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/Report
dc.description.reviewstatusnonPeerReviewed
dc.relation.issn2323-363X
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysolainsäädäntö
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysolapsen etu
dc.subject.ysolapsilähtöisyys
dc.subject.ysolasten oikeudet
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13854
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6333
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4354
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p27650
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p25973
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28643
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright