Show simple item record

dc.contributor.advisorPulkkinen, Mirja
dc.contributor.authorMakkonen, Maija
dc.date.accessioned2019-10-18T05:20:01Z
dc.date.available2019-10-18T05:20:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65940
dc.description.abstractDigitalisaatio on ilmiö, joka näkyy koko yhteiskunnassa ja kaikilla toimialoilla. Se vaikuttaa niin vakiintuneiden yritysten toimintaan kuin mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan syntymisen. Rakennus- ja kiinteistöalan voidaan tutkimuksen perusteella todeta olevan muita toimialoja perässä digitalisaation etenemisen ja digitaalisuuden hyödyntämisen osalta. Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastellaan digitalisaatiota kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten näkökulmasta. Tutkimusongelmaksi määriteltiin miten digitalisaatio näkyy kiinteistöpalveluja tuottavissa yrityksissä. Digitalisaatiota ja digitaalista transformaatiota tarkastellaan ensin kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tutkimuksessa käytetään teoriana digitaalisen transformaation mallia, teknologia-organisaatio-toimintaympäristö –viitekehystä sekä toissijaista ohjelmistoliiketoimintaa. Empiirinen tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena monitapaustutkimuksena. Tutkimusta varten haastateltiin viittä henkilöä, jotka edustivat neljää eri kiinteistöpalvelualan yritystä. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tulokset ryhmiteltiin kolmeen pääkategoriaan jotka koskivat digitalisaation vaikutuksia yrityksen sisäiseen tehokkuuteen, ulkoisiin mahdollisuuksiin sekä disruptiiviseen muutokseen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kiinteistöpalvelutoimialan digitalisaatio on käynnissä, mutta se on keskittynyt vielä yritysten sisäisen tehokkuuden parantamiseen. Syyksi tälle voidaan nähdä alan sisäisen kilpailutilanteen, joka ohjaa toimijoita parantamaan kustannustehokkuuttaan. Tutkimuksen perusteella asiakkaiden eli kiinteistöjen omistajien keskuudessa on kuitenkin havaittavissa kasvavaa kysyntää erilaisten digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiselle. Myös viitteitä toimialan digitaalisesta transformaatiosta oli nähtävissä. Ennakoivan huollon konseptia pidettiin haastatelluissa yrityksissä kiinnostavana teknologiana sekä mahdollisena disruptiivisena muutoksena toimialalla. Nähtäväksi jää millaisia uudenlaisia liiketoimintamalleja ennakoivan huollon ympärille tullaan tulevaisuudessa kehittämään teknologian hyödyntämisen yleistyessä kiinteistöpalvelujen toimialalla Suomessa.fi
dc.description.abstractDigitalization can be described as a phenomenon both on the societal and industry level. Digitalization affects the business of established companies while also enabling the formation of new kind of business. Recent studies bring evidence on how the construction and real estate industries are lagging behind in digitalizing their business. The objective of this research is to study digitalization from the viewpoint of companies providing facility services in the real estate industry. First a literature study on digitalization and digital transformation is conducted. As a result, a framework combining model for digital transformation, technology-organization-environment –framework and secondary software business is established to be used in the empirical part of the research. The empirical part consists of a qualitative multiple case study. Five persons representing four companies providing facility services were interviewed. The interviews were analyzed by using content analysis. Results of the analysis were categorized to three main categories concerning the effects of digitalization on internal efficiency, external opportunities and disruptive change of the companies. Based on the research digitalization is ongoing in the facility services industry, however with a strong focus on improving internal efficiency. The industry’s strong internal competition can be seen as a reason for the companies to focus on improving their cost efficiency. There however can be seen a growing demand coming from real estate owners for developing digital solutions and services. Evidence of digital transformation of the industry was also recognized. The concept of predictive maintenance was considered both as an interesting technology and also a potential way of bringing disruptive change to the industry by the interviewed companies. It is yet to be seen what kind of new business models will be built around predictive maintenance in the future as the technology will be taken more into use in the facility services industry in Finland.en
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherdigitaalinen transformaatio
dc.subject.otherennakoiva huolto
dc.titleKiinteistöpalvelujen digitalisaatio Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910184511
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysokiinteistöpalvelut
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysotoimialat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record