Show simple item record

dc.contributor.authorMäkinen, Katja
dc.date.accessioned2019-10-14T09:55:46Z
dc.date.available2019-10-14T09:55:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMäkinen, K. (2019). Taidetta ja kohtaamisia : osallistujien kokemuksia EU:n osallistavassa hallinnassa. <i>Politiikka</i>, <i>61</i>(3), 223-246. <a href="https://journal.fi/politiikka/article/view/82547" target="_blank">https://journal.fi/politiikka/article/view/82547</a>
dc.identifier.otherCONVID_33168053
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65865
dc.description.abstractErilaiset osallistavat käytännöt ovat yhä yleisempiä hallinnon eri tasoilla. Euroopan unionissa osallistumista pyritään lisäämään muun muassa ohjelmilla, joilla rahoitetaan kansalaisten yhteistoimintaa eri aloilla. Rahoitusta jaetaan hakemusten perusteella hankkeille, joilla kansalaisia halutaan osallistaa EU:n toimintaan ja joita koordinoivat tyypillisesti kuntien tai kansalaisjärjestöjen työntekijät. Sellaisina hankkeet ovat osa EU:n osallistavaa hallintaa. Tässä artikkelissa kysytään, miltä EU:n osallistava hallinta näyttää ruohonjuuritasolla opiskelijoiden taidetoimintaa järjestävässä European Citizen Campus-hankkeessa (ECC), jolle myönnettiin tukea EU:n Kulttuuri-ohjelmasta vuosina 2013–2015. Osallistumisesta keskustellaan usein abstraktisti, mutta tämä artikkeli täydentää keskustelua empiirisellä tutkimuksella, joka kohdistuu siihen, miten EU-ohjelmaa toimeenpannaan paikallistasolla ja miten osallistujat kokevat sen. Analysoin etnografisella tutkimuksella sitä, millaisena osallistuminen näyttäytyy EU:n osallistavassa hallinnassa ja mitä merkityksiä osallistujat antavat kansalaisuudelle hankkeen teemana. Osallistujien haastattelujen perusteella ECC-hankkeen pääelementit olivat taide, osallistuja itse, muut osallistujat ja Eurooppa. Etnografinen tutkimus toi esiin sekä yhtäläisyyksiä että merkittäviä eroja osallistujien käsitysten ja hankkeen virallisissa teksteissä sekä Kulttuuri-ohjelmaa koskevissa asiakirjoissa esitettyjen käsitysten välillä. Analyysin valossa EU-hanke näyttäytyi politiikan ja demokratian tilana vain rajatusti. Se edusti pikemminkin hallinnallisuutta, joka pyrki vahvistamaan osallistujien yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin. Hankeosallistuminen oli enemmän nimellistä näennäisosallistumista kuin kansalaislähtöistä muutoksia tavoittelevaa poliittista toimintaa.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherValtiotieteellinen yhdistys
dc.relation.ispartofseriesPolitiikka
dc.relation.urihttps://journal.fi/politiikka/article/view/82547
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherEuroopan unioni
dc.subject.otherosallistava hallinta
dc.titleTaidetta ja kohtaamisia : osallistujien kokemuksia EU:n osallistavassa hallinnassa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910144445
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.oppiaineTaidehistoriafi
dc.contributor.oppiaineArt Historyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange223-246
dc.relation.issn0032-3365
dc.relation.numberinseries3
dc.relation.volume61
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittaja & Valtiotieteellinen yhdistys, 2019.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber636177
dc.relation.grantnumber636177
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/636177/EU//EUROHERIT
dc.subject.ysohallinta
dc.subject.ysokansalaisuus
dc.subject.ysoosallistaminen
dc.subject.ysodemokratia
dc.subject.ysoetnografia
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p506
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2736
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10728
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p742
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14028
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderEuroopan komissiofi
dc.relation.funderEuropean Commissionen
jyx.fundingprogramERC Starting Grantfi
jyx.fundingprogramERC Starting Granten
jyx.fundinginformationTutkimus on saanut tukea Koneen Säätiöltä (Osallistumisen politiikat, 46–11423) sekä Euroopan tutkimusneuvostolta (EUROHERIT, 636177).


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright