Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorSantala, Otto
dc.date.accessioned2019-09-26T06:54:07Z
dc.date.available2019-09-26T06:54:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65659
dc.description.abstractPääomasijoittajien tekemät buyout-sijoitukset sisältävät yleensä kohdeyrityksen arvonmäärityksen sekä riskienhallintasuunnitelman. Rajallisista resursseista ja aikataulupaineista johtuen pääomasijoittajien on valittava vain tietyt arvonmääritys- ja riskienhallintamenetelmät, joita he voivat hyödyntää ennen lopullista sijoituspäätöstä. Sijoituspäätöksen jälkeenkin pääomasijoittajille jää suuri vastuu sijoitukseen sisältyvästä riskienhallinnasta. Tämän Pro gradu -työn tarkoituksena on selvittää, mitä arvonmääritys- ja riskienhallintamenetelmiä pääomasijoittajat käyttävät kohdeyrityksien arvioimisessa. Tämän lisäksi halutaan selvittää, riippuvatko käytetyt menetelmät kohdeyrityksen toimialasta. Tutkimuksessa pyritään luomaan kokonaiskuva siitä, minkälaisia keinoja pääomasijoitusyhtiöt käyttävät kohdeyrityksen arvonmääritykseen sekä riskienhallintaan ennen ja jälkeen sijoituspäätöksen. Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee pääomasijoittamiseen liittyvää sijoitusprosessia, pääomasijoitusyhtiöiden rakennetta sekä buyout-sijoitustoimintaa Suomessa. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä esitellään buyout-vaiheen arvonmääritysprosessia, arvonmääritystyökaluja sekä due diligence-prosessia. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää eri pääomasijoittajaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Haastateltavat olivat suomalaisia pääomasijoittajia, jotka olivat osallistuneet vähintään yhden buyout-sijoituksen tekemiseen viimeisen viiden vuoden aikana. Tutkimuksen tuloksissa havaittiin, että pääomasijoittajat käyttävät kohdeyhtiön toimialasta riippumatta yleensä tiettyjä arvonmääritysmenetelmiä. Näitä yleisesti käytettyjä menetelmiä ovat LBO-mallinnus sekä verrokkitransaktioiden hyödyntäminen. Vastaavia yleisesti käytettäviä riskienhallintakeinoja ovat aktiivinen hallitustyöskentely, yhteisten tulostavoitteiden asettaminen sekä huolellinen due diligence-prosessi. Vaikka kohdeyhtiön toimiala ei vaikutakaan käytettyihin arvonmääritys- ja riskienhallintamenetelmiin, on sillä kuitenkin vaikutusta kohdeyhtiön arvoon ja riskeihin.fi
dc.format.extent62
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titlePääomasijoittajien arvonmääritysmenetelmät ja niiden vertailu toimialoittain
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909264267
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysopääomasijoittajat
dc.subject.ysoarvonmääritys
dc.subject.ysopääomasijoittaminen
dc.subject.ysodue diligence
dc.subject.ysoriskienhallinta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record