Show simple item record

dc.contributor.advisorLiukkonen, Jarmo
dc.contributor.authorMattila, Salli
dc.date.accessioned2019-09-16T05:08:21Z
dc.date.available2019-09-16T05:08:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65513
dc.description.abstractTutkielmani tarkoituksena oli selvittää yläkouluikäisten nuorten kokemuksia ja ajatuksia liikuntatuntiviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä sekä siitä mitä yläkouluikäiset ajattelevat yleisesti koululiikunnasta; onko se tykätty vai vihattu oppiaine? Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä liikuntatuntiviihtyvyyttä käsittelevään ilmiöön lähemmin ja luoda kokonaiskuvaa oppilaiden kokemusmaailmasta. Tutkimus on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla keväällä 2019. Haastatteluun osallistui viisitoista 8.-9. luokan oppilasta kahdelta eri koululta ja haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina oppituntien aikana. Tutkimusaineisto on analysoitu aineistolähtöisesti fenomenologisen lähestymistavan mukaan. Tutkimuksen tulosten mukaan merkittävimmiksi liikuntatuntiviihtyvyyteen yhteydessä oleviin tekijöiksi nousi viisi pääteemaa: liikunnanopettaja, liikuntaryhmä, oppituntien sisällöt, kokemus pätevyydestä sekä vaikutusmahdollisuudet. Oppilaiden kokemuksien mukaan liikuntatunneilla viihtymiseen vaikuttivat muun muassa tasaiset joukkuejaot, mieluisat lajit, joukkuepelit, hyvät välineet ja hyvät liikuntapaikat, oma osaaminen, ryhmähenki ja ryhmäläisten kannustaminen, hauskuus, omat sekä ryhmän vaikutusmahdollisuudet, opettajan persoona sekä opettajan tasapuolinen kohtelu, auttaminen ja kannustaminen. Tulokset osoittivat koululiikunnan olevan nuorten keskuudessa pidetty oppiaine, riippuen siitä miten oppilaiden kuvaamat pääteemat toteutuvat tunneilla. Tutkimustuloksista selviää myös mitä yläkouluikäiset pitävät liikuntatuntien tärkeimpänä tehtävänä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää liikunnanopettajien koulutuksessa sekä oppiaineen yleisten tavoitteiden ja sisältöjen kehittämisessä.fi
dc.description.abstractThe aim of my thesis was to study the enjoyment of physical education (PE) classes and the impacts of the said enjoyment based on the experiences and thoughts of students in secondary school. Additionally, I researched what students in secondary school think about PE in general; is it a loved or hated subject in school? The aim of my study was to familiarise myself closely to the phenomenon of PE class enjoyability and develop an understanding on the pupils` experiences. The thesis was conducted with qualitative research methods by constructing semi-structured thematic interviews in spring 2019. There were 15 participants, from 8th and 9th grade from two different schools. The interviews were conducted as one-to-one interviews during PE classes. The research material was analysed by utilising phenomenological methods. The results showed five main themes as the most significant factors impacting PE class enjoyment; the PE teacher, the PE group, topics of the classes, the students' ability to affect topics of their classes and the students trust in their teachers' qualifications. Other factors that impact the enjoyability of a PE classes were; even division of skills between teams, enjoyable sports, team sports, good equipment, good places for classes, own skillset, team spirit and encouragement from others, fun, ability to affect the class as a group and on your own, personality of the teacher and equal treatment from the teacher, helping and cheering others. The results suggest that PE is liked among youth regardless of how the previous main themes are present in classes. The results also exhibit what the students deem to be the main purpose of PE classes. These results can be used in training of PE teachers and in developing the overall goals and contents of PE as a subject.en
dc.format.extent97
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikuntatunti
dc.subject.otherliikuntamotivaatio
dc.titleYläkouluikäisten nuorten kokemuksia liikuntatuntiviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909164159
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoitsemäärääminen
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoviihtyvyys
dc.subject.ysotavoiteorientaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record