Show simple item record

dc.contributor.advisorPerälä-Littunen, Satu
dc.contributor.authorKaartinen, Elisa
dc.date.accessioned2019-09-11T06:41:58Z
dc.date.available2019-09-11T06:41:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65477
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastelen sitä, millaisia merkityksiä aineenopettajaopiskelijat liittävät sukupuolten tasa-arvoon ja feminismiin ja mitkä feminismiin liitetyt merkitykset näyttäytyvät hyväksyttyinä ja mitkä eivät. Tutkimustehtävän kautta pohdin sitä, miksi feminismistä puhuminen koetaan vaikeaksi. Tutkimuksen konteksti on koulumaailmassa, jossa tulevien aineenopettajien tehtävänä on peruskoulunopetussuunnitelman (2014) mukaan edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tutkimuksen aineisto kerättiin Jyväskylän yliopiston aineenopettajaopiskelijoilta kirjallisen oppimistehtävän muodossa. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, jossa on diskursiivisen tutkimuksen piirteitä. Aineiston analysointi toteutettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla ja diskursiivisella tutkimusotteella. Tutkimustulokset osoittivat, että aineenopettajaopiskelijoiden kirjoituksissa eli monenlaisia merkityksiä erityisesti sukupuolten tasa-arvosta. Merkitykset erosivat toisistaan muun muassa sen suhteen, nähtiinkö sukupuolten tasa-arvo jo toteutuneena vai ei. Myös feminismille annetut merkitykset vaihtelivat: feminismi nähtiin niin tasa-arvon edistämisen välineenä kuin esteenä tasa-arvotyölle. Kaiken kaikkiaan kirjoitukset feminismistä ja sukupuolten tasa-arvosta keskittyivät miesten ja naisten tasa-arvosta puhumiseen ja opiskelijat toivoivat, että sukupuolten tasa-arvosta puhuminen voitaisiin laajentaa vain tasa-arvosta tai yhdenvertaisuudesta puhumiseen. Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan esittää, miten tasa-arvokäsitteestä elää monenlaisia uskomuksia ja aihe on monelle melko vieras. Tästä seuraa se, että tasa-arvoasioista puhutaan yksinkertaistamisen ja mahdollisimman ympäripyörein käsittein – jokaisen on oltava tasa-arvosta puhuttaessa keskiössä. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, että tasa-arvosta puhuttaessa luodaan melko yksipuolista kuvaa, koska olemassa olevista eroista ei osata tai haluta puhua. Tutkimuksen pohjalta ehdotetaan, että opettajan pedagogisiin opintoihin olisi hyvä sisällyttää sukupuolten tasa-arvon käsittelemistä tuoden esille sen kompleksisuus ja monitulkintaisuus, jotta tulevassa työssään aineenopettajat eivät jää omien ennakkoluulojensa ja uskomustensa varaan edistäessään työssään sukupuolten tasa-arvoa ja käydessään aiheesta keskusteluja luokkahuoneessa.fi
dc.format.extent100
dc.language.isofi
dc.subject.othersukupuolten tasa-arvo
dc.titleAineenopettajaopiskelijoiden antamia merkityksiä feminismille ja sukupuolten tasa-arvolle : miksi feminismistä on vaikea puhua?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909114096
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysomerkitykset (semantiikka)
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysoaineenopettajat
dc.subject.ysofeminismi
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysoopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record