Show simple item record

dc.contributor.authorHalttunen, Leena
dc.contributor.authorSims, Margaret
dc.contributor.authorWaniganayake, Manjula
dc.contributor.authorHadley, Fay
dc.contributor.authorBøe, Marit
dc.contributor.authorHognestad, Karin
dc.contributor.authorHeikka, Johanna
dc.contributor.editorStrehmel, Petra
dc.contributor.editorHeikka, Johanna
dc.contributor.editorHujala, Eeva
dc.contributor.editorRodd, Jillian
dc.contributor.editorWaniganayake, Manjula
dc.date.accessioned2019-08-27T08:37:09Z
dc.date.available2019-08-27T08:37:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHalttunen, L., Sims, M., Waniganayake, M., Hadley, F., Bøe, M., Hognestad, K., & Heikka, J. (2019). Working as early childhood centre directors and deputies : perspectives from Australia, Finland and Norway. In P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd, & M. Waniganayake (Eds.), <i>Leadership in Early Education in Times of Change : Research from five Continents</i> (pp. 231-252). Verlag Barbara Budrich. <a href="https://doi.org/10.3224/8474219918" target="_blank">https://doi.org/10.3224/8474219918</a>
dc.identifier.otherCONVID_32502370
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65319
dc.description.abstractTämä tutkimus, joka tarkasteli päiväkodin johtajien ja apulaisjohtajien johtajuutta, on toteutettu Australiassa, Suomessa ja Norjassa. Teoreettisesti tutkimus sijoittuu uusliberalistiseen ajatteluun, jonka Sims (2017) kuvaa laajenevasti muokkaavan varhaiskasvatuksen toimintatapoja useissa OECD maissa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus ja sen aineistona on osallistujien lyhyt taustakysely, työnkuvien sisällönanalyysi ja yksilöhaastattelut. Tulosten mukaan erilaisuutta työn rakenteissa on sekä kunkin maan sisällä että maiden välillä. Tutkimuksessa havaittiin, että odotukset jokaisen roolista ja siitä, kuinka henkilöt osallistuvat johtajuuteen muovautuvat päiväkotikontekstissa. Australiassa johtajat hyvän laatuarvion saaneissa päiväkodeissa näyttävät toteuttavan yhteistoimijuutta päätöksiä tehtäessä. Suomessa johtajien ja apulaisjohtajien odotetaan toimivan yhteistyössä johtaessaan 2-3 päivähoitoyksikköä. Norjassa on tehty työn uudelleenjärjestelyä, jolloin apulaisjohtajat ovat johtajan rinnalla vastuullisia johtajuuden toteuttamisesta. Yhteenvetona voi todeta näiden tulosten tuovan esille uusia näkökulmia siitä, miten johtajat kokevat johtajuutensa, kun apulaisjohtajat ovat osa johtajuustiimiä varhaiskasvatuksen yksiköissä.fi
dc.description.abstractThis research is based in early childhood centres in Australia, Finland and Norway, considered the leadership work of centre Directors and Deputy Directors. Theoretically, this study is situated within the global landscape of neoliberalism that Sims (2017) describes as forcing the reshaping of early childhood policy in numerous OECD countries. Essentially qualitative in design, this exploratory study uses data gathered via a short background survey questionnaire, content analysis of job description statements, and a follow up interview with each participant. Findings indicate that there are differences within and across the three countries in the way these jobs are structured. It appears that the expectations of each role and how participants engage in leadership are framed by their centre contexts. In Australia, leaders of centres achieving an excellent quality rating tend to focus on relationship work when making leadership decisions. In Finland, Directors and Deputy Directors are expected to collaborate as partners when overseeing the work of 2-3 centres and other services. In Norway, there has been a redistribution of work where Deputy Directors have a co-responsibility in leadership enactment. When taken together, these findings illuminate new insights on how Directors experience leadership when Deputies are part of the leadership team in early childhood settings.en
dc.format.extent309
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageeng
dc.language.isoeng
dc.publisherVerlag Barbara Budrich
dc.relation.ispartofLeadership in Early Education in Times of Change : Research from five Continents
dc.rightsCC BY-SA 4.0
dc.titleWorking as early childhood centre directors and deputies : perspectives from Australia, Finland and Norway
dc.typebookPart
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908273917
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.oppiaineKoulutusjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineEducational Leadershipen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/BookItem
dc.relation.isbn978-3-8474-2199-3
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange231-252
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© The Authors, 2019.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysotyönkuva
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysouusliberalismi
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21453
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p282
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23894
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1650
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8420
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20261
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.relation.doi10.3224/8474219918


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-SA 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-SA 4.0