Show simple item record

dc.contributor.advisorMoate, Josephine
dc.contributor.authorPekkarinen, Erkka
dc.date.accessioned2019-07-30T05:56:11Z
dc.date.available2019-07-30T05:56:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65151
dc.description.abstractThe goal of this case study was to document the challenges and innovative practices of a large Finnish comprehensive school organization providing an extensive bilingual education program. The study was conducted in 2018. This qualitative single-case study was conducted through a weeklong period of data collection. Data was collected through participant-observation, semi-structured thematic interviews and an ethnographic research diary. The participants of the study consisted of sixteen stakeholders acting in different positions within the same school organization, all of which were somehow involved in the implementation of the extensive bilingual education program. After analyzing the data through thematic analysis, four reciprocally interactive challenge-innovation pairs were found to shape the dynamics of the organization. These pairs were rigidness/flexibility, alienation/unity, indifference/investment and solitude/collaboration. In addition to the pairs being mutually reciprocal, the findings suggest that a causal relationship exists between each of the challenges and innovations, in which the innovations result from the challenges. Five key mechanisms (collaboration, self-efficacy, collective efficacy, collective investment and time) were identified as parts of this causal process. The findings were further supported by commonalities found in existing research on the fields of educational leadership and bilingual education. The process of transformation from challenges to innovations documented in this study has implications for developing effective organizational practices for implementing bilingual education programs in schools across different contexts.en
dc.description.abstractTämän tapaustutkimuksen tavoitteena on dokumentoida haasteita ja innovatiivisia käytänteitä osana suomalaisen laajamittaista kaksikielistä opetusta tarjoavan yhtenäiskoulun arkea. Tutkimus toteutettiin vuonna 2018. Aineisto tätä tutkimusta varten kerättiin viikon aikana osallistuvan havainnoinnin, puolistrukturoitujen teemahaastattelujen sekä etnografisen tutkimuspäiväkirjan avulla. Tutkimukseen osallistui kuusitoista erilaisissa tehtävissä toimivaa henkilöä kouluorganisaation sisältä. Kaikki osallistujat olivat jossakin määrin mukana laajamittaisen kaksikielisen opetuksen toteuttamisessa. Aineisto analysoitiin teemoitellen. Analyysin seurauksena löydettiin neljä keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevaa haaste-innovaatio -paria, joiden kautta organisaation toimintaa ja sen sisäistä dynamiikkaa oli mahdollista hahmottaa. Nämä parit olivat jäykkyys/joustavuus, vieraantuminen/yhtenäisyys, välinpitämättömyys/kiinnostus ja yksinäisyys/yhteistyö. Sen lisäksi, että parit olivat keskenään vuorovaikutteisia, viittasivat tulokset siihen, että löydetyt haasteet ja innovaatiot olivat kausaalisessa suhteessa keskenään, eli innovaatioiden voitiin havaita olevan seurausta haasteista. Aineiston perusteella oli mahdollista eritellä viisi päätekijää (yhteistyö, minäpystyvyys, kollektiivinen pystyvyys, kiinnostus ja aika) jotka olivat osana tätä kausaalista prosessia. Löydöksiä tukivat yhteneväisyydet aiemmin koulutusjohtamisen ja kaksikielisen opetuksen kentillä tehtyyn tutkimukseen. Tämä myös vähentää tulosten kontekstisidonnaisuutta, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa dokumentoidulla muutosprosessilla haasteista innovaatioihin onkin mahdollisia käytännön implikaatioita toimivien organisaatiokäytänteiden kehittämiseen kouluissa, jotka tarjoavat kaksikielistä opetusta.fin
dc.format.extent55
dc.language.isoen
dc.subject.othercase study
dc.subject.otherbilingual education
dc.subject.otherschool organization
dc.subject.otherFinnish education
dc.subject.othercontent and language integrated learning
dc.subject.otherSuomi
dc.titleA case study on the organizational innovations and challenges of a comprehensive school providing extensive bilingual education
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201907303712
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysoorganisoituminen
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysokoulutusjärjestelmät
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysointegroitu opetus
dc.subject.ysokaksikieliset koulut
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)
dc.subject.ysoinnovations
dc.subject.ysobecoming organised
dc.subject.ysoschools (educational institutions)
dc.subject.ysocomprehensive school
dc.subject.ysoeducational systems
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysointegrated teaching
dc.subject.ysobilingual schools
dc.subject.ysochallenges


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record