Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvonen, Riikka
dc.contributor.authorNurmela, Kirsikka
dc.contributor.authorPatronen , Senni
dc.date.accessioned2019-07-15T07:33:27Z
dc.date.available2019-07-15T07:33:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65060
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastelimme itseraportoidun kiusatuksi tulemisen yleisyyttä kuudennen luokan syksyllä ja kiusatuksi tulemisen yhteyttä koulusuoriutumiseen 6. luokan oppilailla (N = 875). Tutkimme myös välittävätkö psykologiset hyvinvointitekijät, eli kouluviihtyvyys, masennusoireet ja itsetunto, kiusatuksi tulemisen yhteyttä koulusuoriutumiseen. Lisäksi tarkastelimme, onko näissä yhteyksissä eroja tyttöjen ja poikien välillä. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen TIKAPUU - Alakoulusta yläkouluun - tutkimushanketta. Käyttämämme aineisto on kerätty syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Oppilaiden kiusatuksi tulemista, kouluviihtyvyyttä, masennusoireita ja itsetuntoa kartoitettiin 6. luokan syksyllä. Lisäksi koulusuoriutumista mitattiin kouluarvosanojen avulla 5. luokan ja 6. luokan keväällä. Tarkastelimme kiusatuksi tulemisen yhteyttä koulusuoriutumiseen varianssianalyysin avulla ja psykologisten hyvinvointitekijöiden välittävää vaikutusta mediaatioanalyysin avulla, jossa teimme tarkastelut erikseen tytöille ja pojille. Tulokset osoittivat, että noin kolmasosaa oppilaista oli kiusattu 6. luokan syksyn aikana. Kuudennen luokan syksyllä kiusaamista raportoineiden oppilaiden aiempi koulusuoriutuminen oli keskimäärin heikompaa kuin ei-kiusattujen oppilaiden, mutta kiusatuksi tuleminen ei kuitenkaan ennustanut 6. luokan kevään heikompaa koulusuoriutumista, kun aiempi koulusuoriutuminen huomioitiin analyyseissä. Mediaatioanalyysit osoittivat, että tytöillä kiusatuksi tulemisen yhteys koulusuoriutumiseen välittyi suoran yhteyden lisäksi osittain heikon kouluviihtyvyyden kautta. Pojilla tämä vaikutus taas välittyi kokonaan heikon kouluviihtyvyyden ja heikon itsetunnon kautta. Tutkimuksemme perusteella voidaan todeta, että kiusatuksi tuleminen on yleinen ongelma 6. luokalla ja erityisesti kouluviihtyvyydellä on merkittävä rooli kiusatuksi tulemisen ja koulusuoriutumisen välistä yhteyttä välittävänä tekijänä. Tulevaisuudessa kouluissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota kouluviihtyvyyden lisäämiseksi ja kiusaamisen vähentämiseksi esimerkiksi erilaisten interventioiden avulla.fi
dc.format.extent43
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulusuoriutuminen
dc.subject.othermasennusoireet
dc.titleKiusatuksi tulemisen yhteys koulusuoriutumiseen kuudennella luokalla ja psykologisten hyvinvointitekijöiden välittävä vaikutus tässä yhteydessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201907153633
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysokoulukiusaaminen
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record