Show simple item record

dc.contributor.advisorDufva, Hannele
dc.contributor.advisorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorMäättänen, Tiia-Tuulia
dc.date.accessioned2019-07-05T08:24:42Z
dc.date.available2019-07-05T08:24:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64996
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia käsityksiä tutkimani kahdeksannen luokan oppilailla ja äidinkielenopettajalla on kirjoittamisen opetuksesta sekä millaisia yhteneväisyyksiä ja eroja näillä käsityksillä on. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu opetussuunnitelman, tekstitaitojen ja monilukutaidon ja kirjoittamisen suhteisiin liittyvistä teorioista ja tutkimuksista. Näiden lisäksi hyödynsin Ivaničin (2004) mallia erilaisista kirjoittamisdiskursseista. Lähestyin aihetta tapaustutkimuksena väljästi etnografisin ottein: havainnoin kuuden oppitunnin pituisen kirjoitustehtäväkokonaisuuden ja haastattelin äidinkielenopettajaa sekä kahdeksasluokkalaisia oppilaita. Tutkimuksen aineisto koostuu yhden äidinkielenopettajan teemahaastattelusta ja neljästä eri oppilaiden ryhmähaastatteluista, joihin osallistui yhteensä seitsemäntoista kahdeksasluokkalaista. Aineistoon sisältyvät myös muistiinpanot luokkahuonetilanteiden havinnoinnista. Aineistoa analysoin sisällönanalyysilla, jota tuin kielellisin havainnoin. Kiinnitin tutkimuksessani huomiota myös haastateltavien kielellisiin valintoihin ja havaintoihin. Tutkimusaineistostani nousseiden tulosten perusteella äidinkielenopettajan käsitykset kirjoittamisen opetuksesta ovat varsin perinteisiä. Opettajan opetuspuhe eroaa jonkin verran hänen omista käsityksistään kirjoittamisen opetuksessa. Haastatteluaineiston perusteella opettajan käsitykset kirjoittamisesta ovat monipuoliset. Opettajan vahva kiinnostus kirjoittamisen opetusta kohtaan lisäsi hänen tietouttaan kirjoittamisen tärkeydestä, mutta oppitunneilla perinteiset kirjoittamiskäsitykset korostuivat. Oppilaiden käsityksissä kirjoittamisen koulukohtaisuus korostuu. Päällimmäisinä eroina opettajan ja oppilaiden käsityksissä näkyi, että opettajan käsityksissä korostuu kirjoittaminen taitona, kun taas oppilaat kokevat kirjoittamisen olevan enemmänkin luovaa toimintaa. Haastatteluaineiston ja havainnointini perusteella näyttää siltä, että kirjoittamista opiskellaan edelleen koulun tekstejä varten eikä vapaa-ajan tekstikäytänteitä juurikaan oteta huomioon.fi
dc.format.extent89
dc.language.isofi
dc.titleOpettajan ja kahdeksasluokkalaisten oppilaiden käsityksiä kirjoittamisen opetuksesta äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201907053582
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokäsitykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record