Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Matti
dc.contributor.advisorMoisio, Olli-Pekka
dc.contributor.authorIkonen, Mari
dc.date.accessioned2019-06-27T12:10:26Z
dc.date.available2019-06-27T12:10:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64894
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia periaatteita toisen asteen koulupudokkuutta ehkäisevään paja- ja hanketoimintaan liittyy. Periaatteet, joita tarkasteltiin, liittyivät yleisesti pajojen käytänteisiin, että näkemyksiin yksilöistä pajoilla. Niitä tarkastelemalla saatiin tietoa siitä, millaisin käytäntein nuorten yhteiskunnallista osallisuutta voidaan tukea ja toisaalta mitkä heikentävät sitä. Periaatteita tarkasteltiin pajojen ja hankkeen työntekijöiden näkökulmasta. Aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea suunnittelu- ja työntekijätasoilla toimivaa hankkeen henkilöä. Haastattelut analysoitiin kriittistä diskurssianalyysia hyödyntäen, joka soveltuu yhteiskunnallisten rakenteiden tarkasteluun emansipoivasta näkökulmasta. Aineistosta muodostui neljä erilaista periaatediskurssia: työmarkkinakansalaisuuteen kasvattamisen, empatia-, humanistinen ja uhridiskurssi. Keskeiseksi osallisuutta vahvistavaksi tekijäksi mainittiin empaattinen lähestymistapa. Nuorelle tarjottava yksilöllinen tuki oli keskeinen auttava elementti. Humanistisessa diskurssissa korostui puolestaan nuorten toimijuutta ja yhteiskunnallista osallisuutta vahvistaminen huolimatta siitä, liittyivätkö nuorten intressit normatiivisiin elämänvalintoihin vai eivät. Toisaalta kuitenkin normatiivisilta elämänpoluilta poikkeamisen nähtiin vaikeuttavan yhteiskunnallisen osallisuuden lunastamista. Tämän vuoksi toiminnassa korostuikin päällimmäisenä tavoite normatiivisille urille, työmarkkinakansalaiseksi kasvattaminen. Paja ohjasi omaksumaan yhteiskunnallista osallisuutta pitkälti työmarkkinakansalaisuuden kautta, vaikka työntekijät korostivatkin mahdollisuusrakenteiden merkitystä ensisijaisena syrjäyttävänä tekijänä.fi
dc.format.extent73
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpajatoiminta
dc.subject.othermoraalitalous
dc.titleSyrjäytymisen vastaisen pajatoiminnan periaateperusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906273497
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysokoulupudokkaat
dc.subject.ysosyrjäytyminen
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoosallisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record