Show simple item record

dc.contributor.advisorHökkä, Päivi
dc.contributor.authorHuovila, Panu
dc.date.accessioned2019-06-27T10:14:32Z
dc.date.available2019-06-27T10:14:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64873
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisia työssä oppimisen ja toimijuuden käytänteitä itsenäisessä myyntityössä esiintyy, ja mitkä tekijät resursoivat ja rajoittavat itsenäistä myyntityötä tekevien myyjien työssä oppimista. Lisäksi haluttiin selvittää, minkälainen toimijuus tukee heidän työssä oppimistaan. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja sen aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta samassa organisaatiossa työskentelevää itsenäistä myyntityötä tekevää myyjää. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen ne analysoitiin käyttäen temaattista aineiston analyysiä. Tutkimuksen tulosten mukaan itsenäisessä myyntityössä työn luonteesta huolimatta opitaan pikemminkin yhdessä vuorovaikutuksessa kollegoiden, esimiehen ja asiakkaiden kanssa kuin yksin. Yksilöllisistä oppimisen tavoista itsensä haastamista pidettiin tärkeimpänä oppimisen keinona. Verkkomateriaaleja pidettiin pikemminkin hätävarana kuin päivittäisenä oppimisen työkaluna. Toimijuuden osalta vaikutusmahdollisuudet työssä sekä työkäytänteiden kehittämismahdollisuudet nähtiin hyvinä, eivätkä haastateltavat kokeneet joutuvansa toimimaan henkilökohtaisten arvojensa vastaisesti missään tilanteissa. Muutostilanteisiin kaikki osallistujat kokivat sopeutuvansa hyvin. Työssä oppimista ja toimijuutta resursoivista tekijöistä sisäinen halu oppia ja kehittyä sekä työilmapiiri esiintyivät tärkeimpinä haastateltavien puheissa. Rajoittavina tekijöinä nähtiin taas työtä hidastavat prosessit, tarkkaan asetetut raamit työlle sekä työnteon ohjaaminen itsenäisempään suuntaan. Aktiivinen toiminta ja osallistuminen nähtiin työkäytänteiden kehittämisen ohella työssä oppimista tukevana toimijuutena. Työssä oppimisen ja toimijuuden käytänteiden sekä työssä oppimista tukevan toimijuuden osalta tutkimuksen tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa. Ainoa lisäys edeltäviin tutkimustuloksiin oli, että tässä tutkimuksessa myös asiakkaiden toiminta nähtiin toimijuutta ja työssä oppimista rajoittavana tekijänä, joka voidaan osaltaan selittää tutkimuskontekstilla. Mielenkiintoinen tutkimustulos oli myös se, että kaikki tutkimukseen osallistuneet kokivat sopeutuvansa muutostilanteisiin hyvin, joka voi osaltaan selittyä tutkittavien nuorella iällä.fi
dc.format.extent79
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen toimijuus
dc.subject.otheritsenäinen myyntityö
dc.titleTyössä oppiminen ja toimijuus itsenäisessä myyntityössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906273476
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysomyyntityö
dc.subject.ysoammatti-identiteetti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record