Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorKoivumäki, Kaisa
dc.contributor.authorKotilainen, Varpu
dc.date.accessioned2019-06-25T07:03:14Z
dc.date.available2019-06-25T07:03:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64825
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin, selittävätkö 5.–8.-luokkalaisten lasten ja nuorten itsearvioimat käytös- ja ADHD-oireet sekä sukupuoli koettujen vertaissuhteiden laatua. Lisäksi selvitettiin, miten 5.–6.-luokkalaiset jakautuvat oireryhmittäin erilaisiin kiusaamisrooleihin ja onko jakaumassa sukupuolieroja. Tutkimuksen aineisto oli osa ProKoulu- ja Työrauha kaikille -tutkimusten aineistoja, ja se koostui 1822 alakoulun ja 817 yläkoulun oppilaasta. Oireiden ja sukupuolen yhteyttä vertaissuhteisiin analysoitiin erikseen ala- ja yläkouluaineiston osalta kolmisuuntaisella varianssianalyysilla. Kiusaamisroolien esiintymistä eri oireryhmillä analysoitiin ristiintaulukoinnilla ja khiin neliö -testillä. Tulokset osoittivat käytös- sekä ADHD-oireiden ja sukupuolen selittävän heikkoja vertaissuhteita alakouluaineiston osalta. Yläkouluaineistossa ainoastaan käytösoireet selittivät heikompia vertaissuhteita. Kiusaamisroolien jakautumista tarkasteltaessa molemmat oireryhmät olivat yliedustettuina kiusaajan sekä kiusatun kiusaajan rooleissa. Molemmissa oireryhmissä pojat olivat yliedustettuina kiusaajina, tytöt taas kiusattuina kiusaajina. ADHD-oireiset alakoululaiset olivat yliedustettuina puolestaan kiusattuina. Oppilaat, joilla ei ollut käytös- eikä ADHD-oireita olivat yliedustettuina ei kiusattu eikä kiusaaja -roolissa. Tuloksista voidaan päätellä käytös- ja ADHD-oireiden sekä sukupuolen vaikuttavan lasten ja nuorten vertaissuhteiden laatuun sekä kiusaamiseen. Koulun tulisi tukea näihin oireryhmiin kuuluvia oppilaita positiivisiin vertaissuhteisiin varsinkin alakoulussa ja ehkäistä heidän osallisuuttaan kiusaamistilanteisiin.fi
dc.format.extent47
dc.language.isofi
dc.subject.otherADHD-oireet
dc.subject.otherkäytösoireet
dc.titleKäytös- ja ADHD-oireisten lasten ja nuorten vertaissuhteet ja kiusaaminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906253410
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysosukupuolierot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record