Show simple item record

dc.contributor.advisorTuuri, Kai
dc.contributor.authorVesamäki, Jenna
dc.date.accessioned2019-06-20T09:30:04Z
dc.date.available2019-06-20T09:30:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64772
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin kuvitellun musiikin merkityksiä ihmisille. Tarkoituksena oli tarkastella, millaisia osatekijöitä kuviteltuun musiikkiin liittyy ja millä tavalla sekä millaisissa tilanteissa ihmiset kuvittelevat musiikkia mielessään. Tutkimuksen perustana oli aiempien tutkijoiden kehittämä IMIS-mittari (Involuntary Musical Imagery Scale), jonka avulla voidaan tutkia spontaanisti mieleen tulevan musiikin yksilöllisiä piirteitä. Mittarin kysymykset pohjautuvat neljän faktorin malliin, joka oli myös tämän tutkielman lähtökohta. Nämä faktorit ovat negatiivinen valenssi, liikkuminen, henkilökohtaiset heijastukset ja apu. Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka sisälsi IMIS-mittarin kysymykset ja omia lisäkysymyksiä. IMIS-mittarin kysymykset olivat määrällisiä monivalintakysymyksiä, joissa kartoitettiin spontaanisti mieleen tulevan musiikin piirteitä. Lisäkysymyksissä oli sekä määrällisiä että laadullisia kysymyksiä ja niiden tarkoitus oli tuoda esille kuvitellun musiikin tahdonalaisuusnäkökulma, jota IMIS-mittarissa ei oteta huomioon. Kyselyyn vastasi 123 ihmistä, ja aineiston määrälliset osuudet analysoitiin tilastollisin menetelmin SPSS-ohjelman avulla. Laadullisessa analyysissa käytettiin teemoittelevaa sisällönanalyysia. Tulokset osoittivat, että tahdonalaisuus on varteenotettava elementti kuvitellun musiikin ilmiötä tutkittaessa. Kyselyn tahdonalaisuuteen liittyvät kysymykset korreloivat erityisesti apu-faktorin kanssa. Silloin, kun musiikki käynnistettiin mielessä itse, se liittyi useimmiten tunteisiin ja niiden säätelyyn; kuvitellun musiikin avulla rauhoituttiin ja voimaannuttiin. Tämä oli vastaajilla tietoista toimintaa. Jatkossa IMIS-mittaria voisi kehittää siten, että sen laajentaisi koskemaan myös kuvitellun musiikin tahdonalaisuutta. Lisäksi apu-faktorin osuutta kyselyssä voisi lisätä. Tällä tavalla kuvitellun musiikin ilmiötä päästäisiin tutkimaan syvemmin.fi
dc.format.extent84
dc.language.isofi
dc.subject.othermielensisäinen musiikin kuuntelu
dc.subject.otherkuviteltu musiikki
dc.subject.otherINMI
dc.subject.otherVMI
dc.subject.otherIMIS
dc.subject.otherspontaanit kognitiot
dc.subject.othermielen vaeltelu
dc.subject.othertunteiden säätely
dc.title"Kurjat tunteet helpottuu ja kivat tuntuu syvemmiltä" : kyselytutkimus kuvitellun musiikin merkityksistä ihmisille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906203362
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomusiikkipsykologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record