Show simple item record

dc.contributor.editorKorpi, Hilkka
dc.contributor.editorSjögren, Tuulikki
dc.date.accessioned2019-06-20T09:08:39Z
dc.date.available2019-06-20T09:08:39Z
dc.date.issued2019fi
dc.identifier.isbn978-951-39-7809-9fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64765
dc.description.abstractTämä Terveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja on syntynyt lukuvuonna 2018-19 terveystieteiden opettajiksi opiskelleiden Tutkiva ja kehittävä opettajuus -opintokokonaisuuden töistä. Terveystieteiden opettajien ydinosaamista ovat kehollisuus ja liikkumisen ohjaaminen (Teema 1). Opettajan oma asiantuntijuus on oleellista tiedostaa, ja usein monitieteisissä ja monialaisissa tiimeissä on osattava myös kertoa omasta osaamisestaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Keski-Suomen Liikunnan ja Jyväskylän yliopiston yhteistyössä kehittämä paikallinen ammatillisen koulutuksen valinnainen tutkinnonosa. Opettajaopiskelijoiden kehittämistehtävissä muutos ja tulevaisuuden opettajuus ovat keskeisenä teemana (Teema 2). Tulevaisuuden näkymiä on kartoitettu sekä fysioterapiaopiskelijoilla että –opettajilla. Tulevaisuudessa digipedagogiikka haastaa sekä opettajia että opiskelijoita. Tätä tärkeää ja ajankohtaista teemaa on käsikirjassamme tarkasteltu sekä opiskelijoiden kokemana, että opettajuuden näkökulmasta. Vaikka opetus yhä enenemässä määrin siirtynee digipedagogiikkaa toteuttavaksi, ei opettajan läsnäoloa silloinkaan tule sivuuttaa. Opettajuudessa on tärkeätä huomioida opiskelijoiden jaksaminen ja pyrkiä edistämään heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyään (Teema 3). Käsikirjassa pohditaan opettajan roolia mielenterveydellisissä ongelmissa sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa. Terveystieteiden opettajat toimivat laajasti erilaisissa ympäristöissä ja koulutuksen eri asteilla. Toivomme, että andragogiikan teoreettinen osaaminen yhdessä oman alan ydinosaamisen kanssa edesauttavat teitä vastavalmistuneet terveystieteiden opettajat työurallanne.fi
dc.publisherJyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
dc.titleTerveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja 2019fi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7809-9
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoopettajatfi
dc.subject.ysoterveystieteetfi
dc.subject.ysoandragogiikkafi
dc.subject.ysoopetussuunnitelmatfi
dc.subject.ysofysioterapeutitfi
dc.subject.ysolähihoitajatfi
dc.subject.ysoopettajuusfi
dc.subject.ysokoulutusfi
dc.subject.ysotäydennyskoulutusfi
dc.subject.ysoammatilliset opettajatfi
dc.subject.ysoammattikorkeakoulutfi
dc.subject.ysokorkeakouluopetusfi
dc.subject.ysoopetustaitofi
dc.subject.ysoopiskelufi
dc.subject.ysoopiskelijatfi
dc.subject.ysotutkimus- ja kehittämistoimintafi
dc.subject.ysotyöhyvinvointifi
dc.subject.ysohyvinvointifi
dc.subject.ysoverkkopedagogiikkafi
dc.subject.ysomielenterveysfi
dc.subject.ysoerityinen tukifi
dc.subject.ysoruumiillisuusfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record