Show simple item record

dc.contributor.advisorLinderoos, Petra
dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorKarvonen, Ida
dc.date.accessioned2019-06-19T07:37:21Z
dc.date.available2019-06-19T07:37:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64697
dc.description.abstractVuodesta 2020 alkaen jokainen suomalainen koululainen aloittaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelunsa jo ensimmäisellä luokalla. Tämä muutos luo uudenlaisia haasteita kieltenopettajan opetusmetodeille, kieltenopetuksen lähestymistavoille ja käytetyille opetusmateriaaleille. Tämän tutkielman teoreettisena pohjana on käytetty aikaisempaa tutkimusta ennen kolmatta vuosiluokkaa alkavasta kieltenopetuksesta ja siihen sopivista kieltenopetuksen lähestymistavois­ta. Tämän lisäksi tutkielman pohjana on käytetty myös Opetushallitukselle tehtyjä tutkimuksia kieltenopetuksen varhentamisen pilottikokeiluista. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka saksan- ja ruotsinopettajat kohdentavat opetustaan nuoremmille oppijoille ja millaisia vaatimuksia heillä on varhennukses­sa käytetylle oppimateriaaleille. Saksan- ja ruotsinopettajien näkemyksiä kartoitettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kerätty aineisto analysoitiin käyttäen metodina laadullista sisällönanalyysia. Olennaisimpina opetusmetodeina ja lähestymistapoina nousi esille pelillisyys, toiminnallisuus, nuoremmille oppijoille sopivan hidas tahti, suuri toistomäärä ja alkuopetuksen ikäkausipeda­gogiikan tuntemus. Opettajan omalla heittäytymiskyvyllä ja innostuneisuudella on myös suuri merkitys varhentamisen onnistumisessa. Opetusmateriaalien suhteen opettajan oman materiaalin luominen nähtiin tärkeimpänä yksittäisenä tapana suunnata opetusta alkuopetukseen sopivaksi, sillä sopivia materiaaleja ei joko ole tai ne eivät sovi nuoremmille oppijoille. Lasten kehittyvä luku- ja kirjoitustaito nähtiin yhtenä suurimmista haasteista varhennetun kieltenopetuksen oppimateriaaleille. Myös pelejä, leikkejä, lauluja ja runsasta kuvitusta toivottiin opetusmateriaaleilta.fi
dc.format.extent79
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isode
dc.subject.othervarhennettu kieltenopetus
dc.subject.otheropetusmateriaalit
dc.titleUnterrichtsmethoden, didaktische Ansätze und Unterrichtsmaterialien des frühen Fremdsprachenunterrichts : Auffassungen und Erfahrungen der finnischen Deutsch- und Schwedischlehrer
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906193287
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record