Show simple item record

dc.contributor.advisorKosonen, Erja
dc.contributor.authorSaukko, Kaisa
dc.date.accessioned2019-06-19T05:47:05Z
dc.date.available2019-06-19T05:47:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64685
dc.description.abstractKuka minä olen, millainen minä haluaisin olla ja millainen olen muiden mielestä? Näitä kysymyksiä varmasti moni yläkouluikäinen nuori pohtii. Myös musiikintunneilla tarkastellaan näitä kysymyksiä. Tulamon (1993) määritelmässä musiikillinen minäkäsitys koostuu kolmesta eri ulottuvuudesta. Näitä ulottuvuuksia ovat tiedostettu musiikillinen minäkäsitys, musiikillinen ihanneminäkäsitys sekä musiikillinen toveriminäkäsitys. Ulottuvuudet jakautuvat neljään eri osa-alueeseen, joita ovat musiikillinen suoriutumisminäkäsitys, sosiaalinen musiikillinen minäkäsitys, emotionaalinen musiikillinen minäkäsitys sekä fyysis-motorinen musiikillinen minäkäsitys. Tässä tutkielmassa tutkin yläkouluikäisen oppilaan musiikillista minäkäsitystä, sen yhteyttä tuntiaktiivisuuteen sekä sitä, miten opettajan ja oppilaan näkemykset kohtaavat oppilaita arvioidessa. Tutkimuksen kohteena oli eritoten tiedostettu musiikillinen minäkäsitys, mutta myös musiikillista toveriminäkäsitystä sivuttiin. Tutkielman aineisto on kerätty uusmaalaisesta koulusta kevätlukukauden 2019 aikana. Tutkimukseen osallistui kaksi ryhmää kahdeksasluokkalaisia, joilla oli pakollisia musiikintunteja. Aineistonkeruumenetelminä toimi oppilailla teetetty kyselylomake sekä opettajalle tehty teemahaastattelu. Kyselylomakkeessa hyödynsin Tulamon (1993) laatimia kriteerejä musiikillisen minäkäsityksen osa-alueista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ryhmädynamiikalla on vaikutusta musiikilliseen minäkäsitykseen. Kiinteässä ryhmässä musiikillinen minäkäsitys oli myönteisempi. Myös ryhmädynamiikan ja tuntiaktiivisuuden välillä oli havaittavissa yhteys. Suurin osa oppilaista, jotka kokivat ryhmädynamiikan myönteiseksi, pitivät itseään aktiivisina. Opettajan käsitys oppilaista ja oppilaiden käsitys itsestään pääsääntöisesti kohtasivat. Kyseessä oli harkinnanvarainen näyte. Musiikillista minäkäsitystä on tutkittu vähän, joten jatkotutkimukselle olisi tarvetta.fi
dc.format.extent94
dc.language.isofi
dc.subject.otherminäkäsitys
dc.subject.othermusiikillinen minäkäsitys
dc.subject.otheraktiivinen oppilas
dc.titleYläkouluikäisen oppilaan musiikillinen minäkäsitys : tapaustutkimus 8. luokkalaisille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906193275
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoryhmädynamiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record