Show simple item record

dc.contributor.advisorvon Bonsdorff, Pauline
dc.contributor.advisorSaarikallio, Suvi
dc.contributor.authorKujansuu, Nora
dc.contributor.authorLahti, Sanna
dc.date.accessioned2019-06-10T12:06:27Z
dc.date.available2019-06-10T12:06:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64499
dc.description.abstractTutkielmassa käsitellään vauvan ja vanhemman yhteisiä kokemuksia taiteiden parissa ja varhaisiän taidekasvatuksen vaikutuksia vauvaperheiden hyvinvointiin. Tavoitteena on selvittää, tarjoaako varhaisiän taidekasvatus mahdollisuuksia vauvan ja vanhemman välisen varhaisen vuorovaikutuksen vahvistumiselle sekä jaetuille kokemuksille ja elämyksille. Aikaisemmat tutkimukset aiheesta ovat painottuneet erityisesti lasten näkökulmaan ja kehitykseen, joten perehdymme myös siihen, millaisia käsityksiä vanhemmilla on roolistaan arjen taidekasvattajina. Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään erityisesti varhaista vuorovaikutusta osana taidekasvatusta sekä kokemuksellisuuden ja elämyksellisyyden näkökulmia taidekasvatuksen ja taiteiden kontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan taidekasvatustoimintaa, joka on suunnattu alle 1-vuotiaille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Tutkimuskohteena ovat Soiva vauvojen värikylpy -tuokioihin osallistuneet vauvat ja vanhemmat. Monimenetelmäisessä tapaustutkimuksessa selvitetään kaikkiin tuokioihin osallistuneiden vanhempien kokemuksia toimintaan liittyen sähköisen kyselyn avulla sekä havainnoidaan neljän vauva – vanhempi-parin vuorovaikutusta sekä vauvojen keskinäistä vuorovaikutusta videoidun tuokion aikana. Videoaineisto analysoidaan Atlas.ti:n avulla ja CARE-Index -menetelmää soveltaen. Analysoinnissa käytetään teemoittelua ja sisällönanalyysiä. Tutkimus osoittaa osan vanhemmista kokeneen, että tuokioiden aikainen vuorovaikutus heidän ja vauvojensa välillä oli intensiivisempää kuin tavallisesti. Tuokioiden aikana ilmeni paljon yhteistä liikettä ja fyysistä läheisyyttä sekä tunteiden jakamista, kun taas katsekontakti jäi vähäisemmäksi. Osa vanhemmista kuvasi kokeneensa tuokioiden aikana elämyksellisiä, mieleenpainuneita kokemuksia. Niissä korostuivat yhteinen ihmettely vauvan kanssa ja runsas kirjo positiivisia tunteita. Toiminta innosti ja rohkaisi vanhempia hyödyntämään saamiaan taidekasvatuksellisia työkaluja arjessaan. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että varhaisiän taidekasvatus tarjoaa väylän yhteistoiminnallisuudelle ja elämyksellisille kokemuksille ja siten varhaisen vuorovaikutuksen vahvistumiselle. Vanhempien rooli vauvojensa ensimmäisinä taidekasvattajina on merkittävä, joten monipuolisten taidekasvatuksellisten työkalujen tarjoaminen rikastuttaa perheen arkea. Varhaisiän taidekasvatus tukee perheen hyvinvointia, joten toiminta hyödyttää varhaiseen vuorovaikutukseen tukea kaipaavia vanhempia.fi
dc.format.extent133
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaisiän taidekasvatus
dc.titleElämyksellisiä kohtaamisia taiteiden äärellä : varhaisiän taidekasvatus vauvaperheiden hyvinvoinnin tukena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906103111
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidekasvatus
dc.contributor.oppiaineArt Education
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiede
dc.contributor.oppiaineMusicology
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi311
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysomoniaistisuus
dc.subject.ysoelämys
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysokuvataidekasvatus
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysotaidekasvatus
dc.subject.ysovarhainen vuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record