Show simple item record

dc.contributor.advisorValleala, Ulla-Maija
dc.contributor.authorVertanen, Sanna
dc.contributor.authorHautanen, Eerika
dc.date.accessioned2019-06-06T11:07:39Z
dc.date.available2019-06-06T11:07:39Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64415
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 1. luokan oppilaiden ajatuksia osallisuudesta monialaisessa oppimiskokonaisuudessa, jossa painottui oppilaiden välinen yhteistyö erilaisissa ryhmätyöskentelyä vaativissa tehtävissä. Osallisuus on monimerkityksinen käsite. Tässä tutkimuksessa osallisuutta tarkastellaan osana vertaisryhmien toimintaa erilaisissa oppimistilanteissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja aineisto kerättiin havainnoimalla ja haastattelemalla oppilaita monialaisen oppimiskokonaisuuden aikana. Tutkimukseen osallistui 22 oppilasta, joista lisäksi teemahaastatteluna toteutettuun parihaastatteluun osallistui kahdeksan oppilasta. Aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempia tutkimuksia. Oppilaan yksilöllisillä piirteillä ja omalla aktiivisuudella sekä kontekstilla on merkitystä yksilön osallisuuden toteutumisessa. Ryhmän rakenne, yhteisöllisyys ja ryhmän jäsenten toiminta voivat niin tukea kuin estää yksilön osallisuuden kokemuksia. Ryhmän toiminnassa on merkittävää ryhmän jäsenten aktiivisuus ja tavoitteiden suuntaisen toiminnan toteuttaminen, jotka osaltaan luovat puitteet yksilön osallisuudelle. Osallisuus näyttäytyy oppilaille arjen pieninä asioina; heille ovat tärkeitä keskusteluissa ja sosiaalisissa tilanteissa kuulluksi ja huomioiduksi tulemisen ko- kemukset. Sosiaalisissa tilanteissa oppilaan suhtautuminen yhteistyön tekemiseen koetaan yhteisen työskentelyn kannalta merkittäväksi. Lasten ajatuksia ymmärtämällä voidaan paremmin tukea heidän osallisuuttaan luokassa.fi
dc.format.extent105
dc.language.isofi
dc.subject.otherryhmätyöskentely
dc.titleOppilaiden ajatuksia osallisuudesta ryhmätyöskentelyssä monialaisen oppimiskokonaisuuden aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906063055
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record