Show simple item record

dc.contributor.advisorLiinamaa, Tarja
dc.contributor.authorGummerus, Pauliina
dc.contributor.authorVilkki, Anni
dc.date.accessioned2019-06-06T07:33:20Z
dc.date.available2019-06-06T07:33:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64391
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ammatillista sitoutumista vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä koulutuksessa ja sen ulkopuolella. Tarkoituksena oli tunnistaa koulutuksen aikaiset ammatilliseen sitoutumiseen yhteydessä olevat tekijät ja ne huomioimalla edistää varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ammatillisen sitoutumisen rakentumisprosessia. Tämän laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä toimivat parihaastattelut, jotka toteutettiin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. Haastattelut analysoitiin käyttämällä teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Informanteiksi valikoituivat Jyväskylän yliopiston 3. vuosikurssin varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat (n=12). Tutkimustuloksissa selvisi, että suurin osa koulutuksen sisäisistä tekijöistä sekä vahvistavaa että heikentävää ammatillista sitoutumista. Tällaisia tekijöitä olivat opintojaksot, ohjatut harjoittelut, opettajat, kontaktiopetus sekä opiskelukaverit. Merkittävin koulutuksen sisäinen vahvistava tekijä oli kuitenkin opintojaksot ja niiden sisällöt. Merkittävimmäksi heikentäväksi tekijäksi osoittautui vähäinen käytännönläheisyys. Koulutuksen ulkopuoliset ammatilliseen sitoutumiseen yhteydessä olevat tekijät liittyivät yhteiskuntaan, ammattiin ja yksilöön. Merkittävimmin sitoutumista vahvistavana nähtiin omat kokemukset ammatista, kun taas kokonaisvaltainen resurssipula heikensi sitoutumista merkittävimmin. Tulokset osoittavat, että koulutuksen ulkopuoliset tekijät olivat useimmin yhteydessä opiskelijan ajatuksiin omasta ammatillisesta sitoutumisesta. Koulutuksen sisäiset tekijät olivat puolestaan merkittävämmin yhteydessä opiskelijoiden opintoihin sitoutumiseen kuin laajemmin ammatilliseen sitoutumiseen. Jatkossa olisi siis merkityksellistä tutkia, onko opiskelijoiden opintoihin sitoutuminen myöhemmin yhteydessä heidän ammatilliseen sitoutumiseen.fi
dc.format.extent97
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen sitoutuminen
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen yliopistokoulutus
dc.subject.otherammatillinen kasvu
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen opettajan osaaminen
dc.titleVarhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden näkemyksiä ammatillisesta sitoutumisesta koulutuksen aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906063010
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysoopiskelijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record