Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.authorNiemi, Tatjana
dc.date.accessioned2019-06-05T12:51:42Z
dc.date.available2019-06-05T12:51:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64386
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitetään, millaisia teemoja käsitellään luokanopettajakoulutuksen opetusharjoittelun ohjauskeskusteluissa sekä millaista opettajakuvaa ja tulkintaa opettajan työn luonteesta sen kautta rakennetaan suhteessa opettajankoulutuksen tavoitteisiin. Tutkimusaineisto kerättiin Jyväskylän normaalikoululta videoimalla luokanopettajakoulutukseen liittyvien opetusharjoitteluiden ohjauskeskusteluja keväällä 2015. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että opetusharjoittelun ohjaajat pitävät ohjauskeskustelut pintapuolisella tasolla siirtäen objektiivista tietoa opetusharjoittelijoille. Ohjauskeskustelujen luonne oli monologista. Ohjauskeskusteluissa käytiin välillä myös syvällisempää pohdintaa vaativissa, haastavissa aiheissa, joista opetusharjoittelun ohjaajat kuitenkin palauttivat keskustelun nopeasti takaisin pintatasolle objektiivisen tiedon pariin. Vaikuttaa siltä, että haastavien aiheiden ympärillä oli välttelyn tila, koska opetusharjoittelun ohjaajat eivät tarttuneet opiskelijoiden aloitteisiin pohtia haastavia aiheita. Näiden pohtiminen olisi vaatinut keskustelulta dialogista tilaa, sekä eettis-filosofista pohdintaa, jossa tiedon luonne on subjektiivista. Aineiston perusteella rakennettiin tulkinta opettajan työtä kuvaavista teeseistä, joita ohjauskeskusteluiden kautta välitetään. Johtopäätöksenä oli, että opetusharjoittelun ohjaus nojaa edelleen pääosin traditionaaliseen mestari-kisälli -tyyliin, eikä syvällisesti pohdittua ja jäsenneltyä kasvatustieteeseen nojaavaa ohjausteoriaa ole riittävästi havaittavissa ohjaajien ohjauksen taustalla. Näin ollen opettajuutta rakennetaan valtaosin siirrettävissä olevan objektiivisen tiedon kautta, joka ohjaa opettajan työn ulospäin näkyvää puolta, mutta opettajan työhön liittyvät sisäiset prosessit tunteineen ja asenteineen jäävät liian paljon huomioimatta opetusharjoittelun ohjauskeskusteluissa.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otherohjauskeskustelu
dc.subject.otheropettajakuva
dc.titleLuokanopettajakoulutuksen opetusharjoittelun ohjaus opettajuutta rakentamassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906053001
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetusharjoittelu
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoopettajankoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record