Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo
dc.contributor.authorSirkiä, Anne
dc.date.accessioned2019-06-05T11:07:00Z
dc.date.available2019-06-05T11:07:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64359
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on tulkita ja kuvata miten ihmiset ovat päätyneet merkitykselliseen työhön ja millaiseksi merkityksellinen työ koetaan. Merkityksellistä työtä on tutkittu työ- ja organisaatiopsykologian parissa ja myös uranvalinnasta löytyy useita eri teorioita. Merkitykselliseen työhön johtavia uranvalintoja ei ole juurikaan tutkittu, joten lisätutkimus auttaisi ymmärtämään ilmiötä paremmin. Perinteet tai uskonto eivät nykyään ohjaa ihmistä valinnoissaan, millä on suuri vaikutus uranvalintaa koskeviin päätöksiin. Työn tekemisestä on tullut tahto-kysymys. Ihminen tarvitsee elämäänsä tarkoituksen ja voi saavuttaa sen työn kautta. Merkityksellinen työ on monin tavoin yhteydessä hyvinvointiin ja siksi tavoittelemisen arvoista. Tämä tutkimus toteutettiin narratiivisen menetelmän avulla. Narratiivien mukaan yksilön valintoja rajoittaa ympäristö, mutta suurimmat esteet merkityksellisen työn tavoittamiselle asettaa ihminen itse. Merkityksellistä uraa koskevien valintojen tekeminen on arvopohdintaa vallitsevan hetken kontekstissa, joka asettaa haasteita sekä tarjoaa mahdollisuuksia päätösten tekemiselle. Tärkeimmät merkityksellisen uran valintaan vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat perhe, muut ihmiset ja yhteiskunta. Merkitykselliseen työhön pääseminen vaatii autenttisuutta, rohkeaa ja avointa asennetta, itsetuntemusta, käytännön tekoja sekä muiden ihmisten läsnäoloa. Näiden lisäksi sattumat voivat johtaa merkitykselliseen työhön. Tulosten mukaan merkityksellisyyden kokemus rakentuu suhteessa omaan toimijuuteen ja yhteenkuuluvuuteen. Työ koetaan merkitykselliseksi kun siihen sisältyy hyvänolon tunne, kokemus omana itsenä olemisesta sekä onnistumisista, yhteenkuuluvuutta yhdessä tekemisen ja auttamisen kautta sekä vapautta toteuttaa että kehittää itseään. Työn merkityksellisyyden kokemuksessa korostuivat ihmisen ominaisuuksien ja työn vastaavuuden tärkeys.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to interpret and illustrate how people find meaningful work and what is it like as an experience. Meaningful work has been studied in industrial /organizational psychology and there are multiple theories about career decision making. Combining these two is an unexplored subject and more research is needed in order to understand the phenomenon in question. The loss of traditions and religion as influencing factors has had a massive impact on career decision making. As people are not guided nor forced to do anything, working becomes a question of will. Finding meaning is essential to human existence and it can be discovered through work. Meaningful work is in many ways related to wellbeing and thus the reason worth pursuing. This study is conducted using narrative methods. Based on the narrations the individual choice is restricted by environment, but the biggest barrier in achieving meaningful work arises from individual itself. Pursuing meaningful work is value-based decision making in present moment which poses challenges but also brings opportunities. Family, significant others and society are the most important external influencers for finding meaningful work. Authenticity, courage and openness, self-knowledge, actions and the presence of other people is needed in order to attain meaningful work. In addition, random happenings might lead to meaningful work. The results show evidence that the creation and maintenance of meaningful work is based on agency and communion. Work is experienced as meaningful when one can exist as his /her true self, succeed in work, feel communion through helping others and have the freedom to develop and implement oneself. The importance of a fit between personal traits and work was particularly emphasized in finding meaningful work.en
dc.format.extent75
dc.language.isoen
dc.subject.othermeaningful work
dc.titleWhat matters and how to find it? : career stories of finding meaningful work and how it is experienced by different individuals
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906052975
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysouranvalinta
dc.subject.ysonarratiivinen tutkimus
dc.subject.ysotyöura
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoelämänmuutokset
dc.subject.ysomielekkyys
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoelämäntaito
dc.subject.ysocareer choice
dc.subject.ysonarrative analysis
dc.subject.ysocareer
dc.subject.ysowork
dc.subject.ysolife changes
dc.subject.ysomeaningfulness
dc.subject.ysoworking life
dc.subject.ysoart of living


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record