Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.authorLappalainen, Jonna
dc.date.accessioned2019-06-05T08:07:32Z
dc.date.available2019-06-05T08:07:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64348
dc.description.abstractTässä pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan millaisia merkityksiä yläkoulun oppilaanohjaajat antavat oppilaiden erilaisille taustoille. Sosioekonomiset taustat eivät ole lakanneet vaikuttamasta koulumaailmassa, vaikka 1960-luvulla kaikille yhtenäinen peruskoulu luotiin purkamaan epätasa-arvoistava koulujärjestelmä ja häivyttämään taustojen merkityksiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on haastaa hegemonista mahdollisuuksien tasa-arvon diskurssia ja havahduttaa koulumaailmaa niistä materiaalisista, sosiaalisista ja kulttuurisista reunaehdoista, jotka koulutyötä määrittävät. Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemästä teemahaastattelusta, jotka on kerätty syksyn 2018 aikana keskisuomalaisista yläkouluista. Haastatteluissa käsiteltiin neutraalin teemahaastattelurungon puitteissa oppilaanohjaajan koulutuksellista ja ammatillista historiaa, koulun oppilaita, yhteistyötä kodin kanssa, omia ohjauskäytäntöjä ja lopuksi Suomen koulujärjestelmää. Haastattelun loppupuolella ohjaajille esitettiin lisäksi metakehystä rikkova kysymys koulutuksen periytyvyyteen liittyen. Analyysi on tehty Erving Goffmanin kehysanalyysiä ja Derek Layderin adaptiivisen teorianmuodostuksen mallia hyödyntäen. Tutkimuksen tuloksina on esitetty, että oppilaanohjaajien hegemonisena metakehyksenä toimii yksilökeskeinen valinnan- ja mahdollisuuden vapautta korostava kehys. Yksilökehykseen kerrostuu kuitenkin myös oppilaiden erilaiset taustatekijät kuten sukupuoli, asuinalue ja nuorten merkittävät toiset. Ohjaajat kehystivät oppilaita myös sosioekonomisista taustoista käsin, mutta niiden vaikutukset palautettiin useimmiten lopulta takaisin yksilökeskeiseen kehykseen. Tutkimuksen johtopäätöksiä ovat, että oppilaanohjaajan ideologisesti neutraaliin ja korrektin ammattilaisen puhemaailmaan ei kuulu eriarvoisuuteen liittyvä käsitteistö eikä ohjaajilla ole riittävää kulttuurihistoriallista ymmärrystä erilaisten sosiaalisten taustatekijöiden merkityksestä koulumaailmassa.fi
dc.format.extent90
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersosioekonomiset taustat
dc.title"Tässä työssä pyöritellään ihmiskohtaloita" : oppilaiden taustojen merkitykset koulumaailmassa yläkoulun oppilaanohjaajien kehystämänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906052960
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoyhteiskuntaluokat
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysooppilaanohjaus
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysokouluympäristö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record