Show simple item record

dc.contributor.advisorRautio, Riitta
dc.contributor.authorHakala, Miika
dc.date.accessioned2019-06-04T12:05:47Z
dc.date.available2019-06-04T12:05:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64331
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin taiteen perusopetuksen oppilasarvioinnin muutosta musiikkioppilaitoskontekstissa. Oppimisen arvioinnista ylipäätään on olemassa huomattavan laaja tieteellinen ymmärrys, mutta taiteen perusopetuksen saralla, osana tavoitteellista musiikki- ja taidekasvatusta, siitä tiedetään varsin vähän. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä oppilasarvioinnista taiteen perusopetuksen musiikin opetuksessa sekä taiteen perusopetuksen musiikin opetuksen opetussuunnitelmien kehittämisestä. Tarkastelu nojautuu kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen näkökulmiin, joista tutkimuksen tarkkarajaisempi viitekehys myös hyvin pitkälti johdettiin. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tapaustutkimuksena yhdessä suomalaisessa musiikkioppilaitoksessa. Aineistonkeruussa sovellettiin aineistotriangulaatiota käyttämällä musiikkioppilaitoksesta teemahaastattelulla kerättyä aineistoa sekä useita valmiita aineistoja, joita tässä tutkimuksessa olivat erilaiset opetussuunnitelmatekstit. Aineisto analysoitiin soveltaen laadullisen sisällönanalyysin periaatteita. Tuloksena saatiin kuvaus yhdestä mahdollisuudesta muodostaa opetussuunnitelman perusteiden pohjalta oppilaitoskohtainen musiikin opetussuunnitelma oppilasarvioinnin osalta. Tässä valossa tutkimuksessa pyrittiin pohtimaan oppilasarvioinnin muutosta opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että taiteen perusopetuksen oppilasarviointi musiikin opetuksessa myötäilee modernin kasvatustieteen joitain linjoja muun muassa oppilaskeskeisemmän arviointiajattelun ja sen taustalla olevan oppimiskäsityksen osalta, mutta kulkee yleisellä tasolla hieman kehityksen vanavedessä, minkä voidaan nähdä johtuvan puolestaan taiteen perusopetuksen suhteellisen harvasta opetussuunnitelmatason kehittämisestä. Kaiken kaikkiaan tutkimus tukee ajatusta arvioinnin keskeisestä roolista oppimisprosessissa myös musiikin oppimisessa.fi
dc.format.extent38
dc.language.isofi
dc.titleTaiteen perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus musiikkioppilaitoksissa : näkökulmia oppilasarvioinnin muutokseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906042939
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysooppimiskäsitykset
dc.subject.ysotaiteen perusopetus
dc.subject.ysomusiikkioppilaitokset
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysooppilasarviointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record