Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorKolehmainen, Maisa
dc.date.accessioned2019-05-27T09:18:36Z
dc.date.available2019-05-27T09:18:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64208
dc.description.abstractTämä pro gradu- tutkielma käsittelee opettajien ammattietiikkaa opiskelijan näkökulmasta. Opettajuus on yleisesti tunnistettu eettiseksi ammatiksi, ja opettajien on hyvin tärkeää olla tietoisia heidän toimintaansa ohjaavista erilaisista arvoista ja käytänteistä. Opettajien etiikkaa on tutkittu Suomessa pääosin peruskoulussa ja ulkomailla korkea-asteen opetuksessa, mutta tutkimuksessa on selkeä aukko suomalaisen lukiokoulutuksen ja aineenopetuksen näkökulmasta. Myöskin opiskelijoiden näkökulma on vähemmän tutkittu kuin opettajien, ja tarve lisätutkimuksista englanti vieraana kielenä – ympäristöissä on tunnistettu. Tämän pääosin määrällisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka tärkeinä opiskelijat (N=214) pitävät erilaisia opettajan eettisyyteen liittyviä tekijöitä ja kuinka hyvin nämä tekijät näkyvät lukion englanninopettajien toiminnassa. Lisäksi tutkimus pyrki selvittämään sitä, kuinka tärkeinä erilaisia englannin oppiaineeseen liittyviä eettisiä tekijöitä pidetään. Opiskelijoilta pyydettiin myös kuvauksia heidän kokemuksistaan eettisistä ja epäeettisistä englanninopettajista heidän kouluaikansa varrelta tilastoanalyysin tueksi. Aineisto kerättiin Webropol-kyselyllä lukio-opiskelijoilta ympäri Suomea, ja analysoitiin tilastollisesti sekä sisällönanalyysin keinoin. Lukiolaiset pitivät kaikista tärkeimpinä eettisinä tekijöinä reilua arviointia, luottamuksellisuutta, kiusaamisen suvaitsemattomuutta, opettajan aineenhallintaa sekä tasa-arvoista kohtelua. Vähiten tärkeäksi koettiin se, ettei opettaja jakaisi henkilökohtaisia asioitaan sekä se, ettei opettaja käyttäisi sopimatonta kieltä. Analyysi osoitti, että lukiolaiset kokivat nykyisten englanninopettajiensa toiminnan erittäin eettisenä. Opiskelijoiden laajempien kuvauksien perusteella eettiset opettajat kohtelivat opiskelijoita tasapuolisesti ja positiivisesti, mm. auttaen, kannustaen, kuunnellen ja kohdellen ystävällisesti ja kunnioittaen. Kokemukset epäeettisyydestä englanninopettajien taholta liittyivät epäoikeudenmukaisuuteen sekä mm. nolaamiseen, vähättelyyn, kannustamattomuuteen, välinpitämättömyyteen ja ilkeyteen. Neljäsosa vastaajista ei kuitenkaan ollut koskaan kokenut epäeettistä käytöstä englanninopettajilta. Englannin oppiaineeseen liittyen opiskelijat arvostivat eniten opettajan kielitaitoa ja heidän kehityksensä tukemista kielenkäyttäjänä. Puolueettomuutta mm. englanninkielisten maiden politiikan suhteen ja etiikan käsittelemistä aiheena englannintunneilla sen sijaan ei pidetty kovin tärkeänä. Opettajat voisivat hyödyntää opiskelijoiden kokemuksia aiheesta työkaluna reflektointiin ja ammatilliseen kehitykseen. Jatkotutkimuksissa voitaisiin huomioida myös muut aineenopettajat ja selvittää sitä, millaisista toimintatavoista opiskelijoiden kokemukset epätasa-arvosta ja epäoikeudenmukaisuudesta johtuvat. Lisäksi olisi hyödyllistä tutkia sitä, millaisena opettajat näkevät omien eettisten periaatteidensa ja toimintansa suhteen. Lisäksi erityisesti englannin oppiaineessa voitaisiin perehtyä siihen, kuinka etiikka näkyy osana opetussisältöjä ja siihen, liittyvätkö eettiset kysymykset itse englannin kieleen.fi
dc.format.extent115
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othergeneral upper secondary school
dc.subject.otherperceptions
dc.subject.otherlanguage teaching
dc.titleEnglish teacher ethics : upper secondary school student perceptions
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905272824
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoammattietiikka
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysoeettisyys
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysoprofessional ethics
dc.subject.ysoethics
dc.subject.ysoethicality
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record