Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorPenttilä, Miikka
dc.date.accessioned2019-05-24T11:22:51Z
dc.date.available2019-05-24T11:22:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64189
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, eroavatko ADHD-oireisten oppilaiden kokemukset ei-ADHD-oireisten oppilaiden kokemuksista käyttäytymisen ja työrauhan tukemisesta. Lisäksi oltiin kiinnostuneita luokka-asteen ja sukupuolen vaikutuksesta oppilaiden kokemuksiin. Aineisto on osa Työrauha kaikille -interventiosta tehtyä tutkimusta ja sen otos koostuu yhteensä 817 oppilaasta. Tutkittavat olivat seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaita. Oppilaat jaettiin ADHD-oireisiin ja ei-ADHD- oireisiin Strenghts and Difficulties Questionnaire –mittarin (SDQ) avulla. ADHD- ja ei-ADHD-oireisten, eri luokka-asteilla olevien oppilaiden sekä eri sukupuolten kokemuksia tutkittiin monimuuttujaisella varianssianalyysilla eli MANOV A:lla. ADHD- ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden kokemukset työrauhan ja käyttäytymisen tukemisesta erosivat toisistaan. ADHD-oireiset oppilaat kokivat opettajien työrauhan tukemisen, tasapuolisuuden, positiivisen palautteen ja ohjeiden selkeyden heikommaksi kuin ne oppilaat, joilla ADHD-oireita ei ollut. Ryhmät eivät eronneet kokemuksissaan opettajien keskinäisestä erilaisuudesta työrauhan tukemisessa. Seitsemännen luokan oppilaat arvioivat opettajien toiminnan paremmaksi kuin kahdeksannen luokan oppilaat. Tytöt kokivat opettajan antaman positiivisen palautteen vähäisemmäksi kuin pojat. Tämän tutkimuksen mukaan ADHD-oireiset oppilaat kokevat työrauhan ja käyttäytymisen tukemisen muita oppilaita huonommaksi. Opettajien tulisi kiinnittää huomiota kaikkien oppilaiden riittävään tukemiseen. Oppitunnin hyvä struktuuri, selkeät käyttäytymisodotukset ja niiden toteutumisesta seuraava positiivinen palaute ovat hyviä keinoja ADHD-oireisten tukemisessa.fi
dc.format.extent40
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkäyttäytymisen tuki
dc.subject.othertyörauha
dc.titleTyörauhan ja käyttäytymisen tukeminen ADHD-oireisten oppilaiden arvioimana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905242798
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record