Show simple item record

dc.contributor.advisorDufva, Hannele
dc.contributor.authorRanta-Ylitalo, Liisa
dc.date.accessioned2019-05-24T06:40:49Z
dc.date.available2019-05-24T06:40:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64176
dc.description.abstractToiminnallinen kieltenopetus on ollut esillä viime vuosina, mutta sitä on tutkittu verrattain vähän osana aikuisten kieltenopetusta. Toiminnallisuuden pohjalla vaikuttaa useita teorioita ja suuntauksia. Tämä tutkielma pohjaa John Deweyn sekä David Kolbin kokemusoppimista käsitteleviin teorioihin ja tarkastelee toiminnallista kielenoppimista aikuiskoulutuksessa niiden näkökulmasta. Aikuisten oppimista tarkastellaan Malcolm S. Knowlesin aikuisoppimisen teorian kautta. Tämän maisterintutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia aikuisilla kielenoppijoilla on toiminnallisista tehtävistä ja aktiviteeteista ja miten ne heidän mielestään vaikuttavat heidän oppimistuloksiinsa. Tutkimuksen aineisto on kerätty osana 50-tuntista saksan alkeiskurssia kevään 2018 aikana sekä kyselylomakkeilla että kurssin lopuksi toteutetun, nauhoitetun ja litteroidun ryhmäkeskustelun avulla. Ryhmäkeskustelun litteraatti muodostaa tutkimuksen pääaineiston. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen laadullisen sisällönanalyysi avulla tutkimalla aineistosta esiin nousseita teemoja. Tutkimustulokset osoittavat, että aikuiset kielenoppijat nimesivät verrattain enemmän oppimista tukevia kokemuksia kuin oppimista hankaloittavia seikkoja. Oppimista tukevat seikat voitiin jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat tehtävien konkreettisuus, keskustelutehtävät sekä ryhmän rooli osana oppimista. Oppimista heikentäviksi seikoiksi koettiin sekä toiminnallisten tehtävien epäsopivaksi koettu vaatimustaso että ulkoiset ja sisäiset syyt, kuten väsymys tai aikarajoitteet. Tutkimuksessa ilmeni myös, että toiminnalliset aktiviteetit koettiin ennen kaikkea sanaston opettelemista, puhumista ja kielenkäytön harjoittelua tukevina.fi
dc.format.extent78
dc.language.isode
dc.subject.otheraikuisten kielenoppiminen
dc.subject.othertoiminnallinen kieltenopetus
dc.title"Es war Deutsch in der Luft" : Erfahrungen erwachsener Sprachlerner mit dem handlungsorientierten Unterricht im Rahmen eines DaF-Kurses
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905242790
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoaikuiskoulutus
dc.subject.ysotoiminnallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record