Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorHelminen, Antti
dc.date.accessioned2019-05-17T07:37:41Z
dc.date.available2019-05-17T07:37:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64033
dc.description.abstractTutkimukseni tehtävänä on ollut selvittää resurssiopettajan työtä Uudellamaalla. Tässä tutkimuksessa oli kaksi kohdetta, joihin halusin saada tarkennuksia. Ensimmäinen asia on resurssiopettajan ja luokanopettajan yhteistyö rakentuminen käytännön arjessa alakouluissa. Toinen asia jonka halusin tuoda esille, liittyy ilmiöihin, joita esiintyy luokanopettajien ja resurssiopettajien välisessä yhteistyössä. Teoriaosuudessa olen selvittänyt resurssiopettajan merkitystä ja tehtäviä alakouluissa. Resurssiopettajat ovat lähtöisin Opetushallituksen käynnistämästä Pop ja Kelpo - hankkeista. Teoriaosassa olen myös tuonut ilmi resurssiopettajien työmallina käytetyn samanaikaisopettajuuden. Tutkimukseni on laadullinen hermeneuttis-fenomenologiseen lähestymistapaan viittaava. Aineistoni olen kerännyt teemahaastatteluun nojautuen haastattelemalla kolmea resurssiopettajaa ja kolmea luokanopettajaa kolmesta eri koulusta Uudeltamaalta. Aineiston analysoinnissa käytin sisältöanalyysin menetelmää niistä ilmiöistä, joita olin teemoitellut eri osa-alueisiin. Näitä olivat resurssiopettajien ja luokanopettajien näkökulmat yhteistyössä. Tuloksia tarkastellessa luokanopettajat ja resurssiopettajat nostivat suunnittelun ja sen tuomat hyvät ja huonot puolet esille ja henkilökemioiden vaikutus heidän yhteistyössään. Johtopäätöksissä tulosten mukaan hyvät henkilökemiat auttavat molempia osapuolia työssään. Resurssiopettaja koetaan hyvänä ja tervetulleena lisänä peruskouluihin ja resurssiopettajuuden toteuttamistapoja on monenlaisia.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherresurssiopettajat
dc.subject.otherhenkilökemiat
dc.titleResurssiopettajien toiminta Uudellamaalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905172660
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosuunnittelu
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysosamanaikaisopetus
dc.subject.ysoyhteisopettajuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record